Zoeken

Ondernemers met een missie in onderwijs en zorg

'Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen': dat is de middelste zin in onze missietekst. Van bij het ontstaan gingen de broeders op zoek naar innovatieve manieren om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het was onze stichter Petrus-Jozef Triest die samen met Dr. Guislain in 1807 de boeien brak van psychiatrische patiënten in de Gentse gevangenis het Gerard De Duivelsteen en hen in de Gentse Bijloke gespecialiseerde zorg bood. De psychiatrie in België was geboren. Meer dan 200 jaar later zoeken onze medewerkers nog altijd naar antwoorden op nieuwe noden in zorg en onderwijs. 

In onze organisatie staan dag in dag uit duizenden missiegedreven ondernemers paraat met een energieke ondernemingszin. Sommigen zetten nieuwe, baanbrekende projecten op poten om hun zorg en onderwijs nog beter te maken. Anderen hebben het lef om de efficiëntie van hun bestaande activiteiten in vraag te stellen. Nog anderen kijken over het muurtje en bouwen aan netwerken over scholen, voorzieningen en sectoren heen.
Velen van hen hebben het zwaar, werken bijzonder hard. Als medewerkers in zorg en onderwijs krijgen ze het vaker dan hen lief is zwaar te verduren. En toch staan ze er elke dag voor zij die op hen rekenen – vanuit een gedrevenheid die gevoed wordt door steeds terugkerende waarden.
Ontdek hieronder 11 getuigenissen die je meenemen langs Sint-Truiden, Tessenderlo, Lummen, Zelzate, Tienen, Bierbeek, Aalter en Gent. 11 scholen en voorzieningen, 22 ondernemers.

Het was onze stichter Petrus-Jozef Triest die samen met Dr. Guislain in 1807 de boeien brak van psychiatrische patiënten in de Gentse gevangenis het Gerard De Duivelsteen en hen in de Gentse Bijloke gespecialiseerde zorg bood. De psychiatrie in België was geboren.

Heb je vragen over innovatie in onze organisatie? 

Onderwijs:

yves.demaertelaere@broedersvanliefde.be

Welzijn:

nancy.vanlandeghem@broedersvanliefde.be

Geestelijke gezondheidszorg:

veerle.stevens@broedersvanliefde.be 

Ontdek hieronder nog meer innovatieve projecten van binnen onze organisatie.

Image
Lien Pittevils, Karen Princen en Kristel Peeters
"Het gaat niet meer.’ Je kent het scenario: oma heeft een ongelukkige val gemaakt en de familie dringt erop aan dat ze naar het woonzorgcentrum gaat. Maar oma is het daarmee niet eens. Ze is er niet klaar voor. Nog niet alle mogelijkheden zijn onderzocht. Dan komen wij in beeld
Image
Lore Van Hulle
Waaraan denk jij als je het woord ‘accreditatie’ hoort? Misschien aan regeltjes. Misschien aan kleine lettertjes, ambtenarij of bureaucratie. En misschien helemaal aan niets. Toegegeven, echt sexy klinkt ‘accreditatie’ niet. Maar dat hoeft ook niet. En ik zal je uitleggen waarom. ‘Ja!’, zeggen wij ...
Image
Jens Wyseur en Joke Dejonckheere
Seks is een taboe. Daar spreken we niet graag over. Laat staan dat we het erover hebben met mensen met een beperking. Misschien denk je dat zij daar geen behoefte aan hebben. Dat er wel eens slapende honden wakker gemaakt zouden kunnen worden. Of dat het nog altijd is zoals in ons katholiek verleden ...
Image
Sara Mertens
Alleen wonen verandert een mens. Je ruimt je spullen op, want niemand anders zal het doen. Je koopt eten in plaats van snoep. Je ontdekt dat je dingen kan waarvan je het zelf niet wist. Je bloeit open. Je wordt zelfstandig. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Zeker niet voor mensen met een ...
Image
Richard Thijs en Luc Lens
Een heel jaar lang werken leerlingen zonder écht te weten waar ze staan. De afrekening gebeurt aan het eind van het schooljaar tijdens de examens. Een computer telt alle punten samen, duwt ze door een trechter en spuwt een eindscore uit als resultaat. Hoera, proficiat! Of… aiai, gebuisd. Herkenbaar ...
Image
Katrien Persyn, Lynn Dhont en Ellen Bultinck
Heb je je al eens voorgesteld hoe het zou zijn om een broer of zus te hebben met een beperking? Hoe zou je reageren? Waar zou je van wakker liggen?
Image
Evelien Jacobs, Bouchra Rochdi, An Vanhoef en Jana Melis
Het kindcentrum bestaat uit Het Wondernest, waar kinderen van 0 tot 4 jaar terechtkunnen en de lagere school De Wonderboom. Het kinderdagverblijf en de school vloeien er in elkaar over. In Vlaanderen is er enkel in Brugge nog een soortgelijk kindcentrum.
Image
Livine Van Belle, Delfien Vandevelde en Maud Sterckx
Talen zijn niet meer populair. Aan de hogeschool kozen er in het academiejaar 2017- 2018 23% minder 18-jarigen voor een taalopleiding dan 5 jaar eerder, blijkt uit onderzoek van de VUB. Ook in de nieuwe leerplannen van 2019 werd er gesproken van een uur minder Nederlands in het secundair onderwijs.
Image
Image
Reakiro Broeders van Liefde
Ann Callebert & Luc Bemelmans
"Ca. 200 mensen per jaar starten een euthanasieaanvraag als gevolg van een ernstige psychiatrische diagnose. Reakiro ontvangt momenteel al ongeveer een kwart van deze mensen. Mensen komen bij ons terecht na doorverwijzing van een huisarts of een andere zorgverlener, of ze nemen zelf contact op ...
Image
Iris Claeys
Iris Claeys
Iris (43) werkt als psycholoog in het ouderenexpertiseteam, een nieuw initiatief onder Alexianen Zorggroep Tienen. Het team richt zich op ouderen met psychische problemen, hun familie en professionele hulpverleners, met het doel om in een zo kort mogelijke tijdspanne zelfredzaamheid te verhogen door ...
Image
Els Nemegeer
Een kind doorloopt in zijn eerste twaalf jaar verschillende stappen: het begint vaak bij een kinderdagverblijf, dan volgt de peuterklas, kleuterklas, en daarna nog 6 leerjaren. Dat zijn veel verschillende klassen en vooral veel veranderingen. Els Nemegeer, directeur van basisschool Sint-Franciscus ...
Image
Luc Deferme, Veerlde de Bent, Wilfried Jorissen
OC Het Roerhuis is een kleine voorziening. De medewerkers staan er dicht bij de cliënten, maar kleinschaligheid heeft ook zijn nadelen. Zo zijn er minder middelen en moeten medewerkers veel verschillende taken uitvoeren, waardoor er geen tijd is voor zeer specifieke expertise. OC Het Roerhuis heeft ...
Image
Yves Logghe
Yves Logghe was erbij toen 5 jaar geleden de eerste plannen op tafel kwamen, voor een nieuwbouw die 2 afdelingen zou samenbrengen op de hoofdcampus van PC Dr. Guislain.
Image
Karen Roovers en Dorien Faes
TANDENPOETSEN IN DE KLAS Waarom? Voor de algemene gezondheid en het welbevinden! Tandenpoetsen lijkt voor de meeste volwassenen een vanzelfsprekendheid. Maar voor kinderen, en zeker voor kinderen met een beperking, is dat absoluut niet het geval. Veel leerlingen in het bijzonder onderwijs hebben een ...
Image
Lotte Lievens
Lotte Lievens geeft les in Emmaüs Aalter secundaire school OP WEG. Een school binnen het gewone onderwijs, maar met een bijzonder klasje: 1AV1A type 9 (ASS). De leerlingen volgen er hetzelfde programma van het regulier onderwijs maar op een manier die meer aansluit bij hun individuele behoeften. “We ...
Image
Romy Vandevoort, Mathilde Rutten & Saskia Switten
Toen het VAPH vorig jaar haar pilootproject ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’ (RTH) aankondigde, stelden we ons de vraag welke leemte binnen het bestaande zorgaanbod we graag wilden opvullen. Onze keuze viel op de begeleiding van (ex-)gedetineerden met een beperking.
Image
Wesly Raymaekers, Steven Juchtmans
Minecraft inzetten in onze lessen. Dat idee kregen we toen we aan het begin van vorig schooljaar samen brainstormden over ons curriculum voor de basisoptie STEM in het 2de middelbaar. Minecraft, een spel dat al bestaat sinds 2011 en in 2016 een speciale editie voor het onderwijs kreeg, biedt de ...
Image
Yentl Jeuris, Kevin Fontaine, Riet Fonteyne, Frank Anteunis, Walter Geuens, Koen Vertongen
’Bij Asster streven we samen naar mensgerichte zorg.’ Dat lees je in onze vernieuwde missie en visie. Om die woorden om te zetten in de praktijk en het concept ‘mensgerichtheid’ voldoende kenbaar en tastbaar te maken in de hele organisatie, bouwden wij het afgelopen jaar druk aan een escape room ...
Image
Filip Vanlommel, Kristof Nijssen
Als sociaal ondernemers is ons doel in de eerste plaats de creatie van maatschappelijke meerwaarde, in plaats van louter financiële winst. Wanneer de sociale onderneming waarvoor wij werken, groeit, dan groeit met andere woorden ook haar impact op de maatschappij. En dat is precies wat afgelopen ...
Image
Leen Cappon
Binnen de forensische zorg staat veiligheid – het beschermen van de maatschappij – vaak centraal, waardoor de aandacht voor de kwaliteit van leven van patiënten ondergeschikt raakt aan de aandacht voor risicomanagement. Nochtans is kwaliteit van leven in de langdurige forensische psychiatrie een ...
Image
Christel Savat, Branko De Waele
Als leerkrachten vinden wij het onze taak om de blik van onze leerlingen op de wereld te verruimen. Het is als het ware onze plicht om die wereld binnen te trekken in onze klaslokalen.
Image
Jordy Moermans
Om nog beter tegemoet te komen aan de noden van onze cliënten, openden wij in dagcentrum Het Veer een winkel die uitgebaat wordt door onze cliënten.
Image
Tom Bogaert
Jaren geleden beslisten we dat twee van onze afdelingen, die tot dan op een perifere campus gesitueerd waren, zouden verhuizen naar een nieuw gebouw op onze centrale site Dr. Guislain. Nadenken over een nieuwe plek die een thuis moest bieden aan 60 kinderen, jongeren en volwassenen met een ...
Image
Ann Savat
Anno 2023 worden we in het onderwijs met heel wat uitdagingen geconfronteerd: het lerarentekort, de onderwijskwaliteit, diversiteit, de planlast en het daarmee samenhangende welbevinden … Ik geloof dat we, om als school voldoende wendbaar te zijn om die uitdagingen het hoofd te bieden, onze ...
Image
Prof. Dr. Eva Dierckx, Dr. An Haekens
Dit jaar organiseerden we voor de derde maal onze Wetenschapsdag. Op deze tweejaarlijkse externe studiedag dompelen we de aanwezigen onder in het wetenschappelijk onderzoek dat binnen de Alexianen Zorggroep Tienen wordt gevoerd. Dat doen we in de eerste plaats om mensen te inspireren, zowel in onze ...
Image
Lotte Lievens
Op Emmaüs Aalter, een secundaire school binnen het reguliere onderwijs, bieden we OV4 type 9 aan, een vorm van buitengewoon onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Het gaat dus eigenlijk om een aangepast, buitengewoon programma binnen onze gewone secundaire school. Daarbij ...
Image
Sanne Peeters
Sanne Peeters is PR- en eventmedewerker voor de scholen Campus MAX en Sint-Michiel. Een unicum, want een aparte medewerker voor communicatie vind je in scholen niet snel terug. “Sint-Michiel heeft net een heel traject gelopen rond een nieuwe huisstijl, dus die moet nu volledig geïmplementeerd worden ...
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32

Gerelateerde artikels

De sector GGZ zet zich niet af tegen de vorming van de klinische netwerken, maar wil het vanuit een eigen specifieke dynamiek blijven focussen op de GGZ-netwerken om van daaruit functionele verbindingen te maken met de klinische netwerken. Laten…

We zien het ziekenhuis als een organisatie die grofweg twee functies verenigt: enerzijds het verstrekken van zorg, en anderzijds het bieden van hoteldiensten, te vatten onder eten en slapen, of catering en verblijf. Die opdeling doet zich in…

‘Vernieuwen’. ‘Innoveren’. ‘Veranderen’. Woorden die leraren wel eens koudwatervrees bezorgen. Alsof alles anders, groter, beter moet. Alsof we in een te krap badkostuum op de rand staan van een duizelingwekkend hoge springplank. Wie durft dan…

De verantwoording vervangen door vertrouwen is een constant zoeken naar een balans tussen regels en vertrouwen. Dit hangt niet alleen af van het potentieel van leerkrachten en leerlingen, maar ook van de kwaliteit van de regels en procedures…

Blijven hopen dat scholen snel weer heropstarten op de manier zoals ze geëindigd zijn, lijkt me wat utopisch. Deze existentiële crisis laat niet toe dat we gewoon overgaan tot de orde van de dag. De macht van het oude denken regeerde, maar de…

Innovatieve ideeën in onderwijs? Er waren altijd redenen om er niet aan te beginnen! Ook Steiner of Montessori zochten liever heil in het oprichten van nieuwe methodescholen. De grote uitdaging ligt in de transitie van een bestaande school, met…

Noodgedwongen hebben we geproefd van afstandsonderwijs. Voor velen was het afstandelijk onderwijs, voor anderen een openbaring. Ondanks het feit dat we elk in ons kot moesten blijven, werden we bruusk uit ons (denk)hok geduwd. Een stimulerende…

Gerelateerde Voorzieningen

Gent
Zorg voor personen met een handicap

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte