Zoeken

"Cultuursensitieve zorg is ontzettend belangrijk. Iedereen heeft recht op kwalitatieve zorg."

Migratie is iets van alle tijden en gebeurt omwille van diverse redenen. In de jaren ’50 en ’60 trokken veel mannen van Turkse en Marokkaanse origine naar België om hier als gastarbeider te werken. Mede door gezinsvereniging bleven velen van hen. Ondertussen spreken we van een 2de en een 3de generatie mensen met een niet-Europese migratieachtergrond die ook de Belgische nationaliteit hebben. De laatste tien jaar zien we opnieuw grote migratiegolven, voornamelijk door conflictsituaties. Jaarlijks dienen 20.000 mensen in België een verzoek in tot bescherming. Daarvan wordt 50 à 60 procent erkend. De realiteit is dat het aantal mensen in Europa en in België met een niet Europese migratieachtergrond stijgt en zal blijven stijgen. Dat is een eerste reden waarom cultuursensitieve zorg zo belangrijk is. Iedereen heeft het recht op kwalitatieve zorg.

Godfried Van Beuren
  • Godfried Van Beuren is voormalig algemeen directeur van PC Sint-Alexius.

  • Godfried is gepensioneerd maar werkt wel nog 30% als projectcoördinator en management cultuursensitieve zorg.

  • Door middel van vormingen en workshops wil hij dit concept verder integreren binnen Sint-Alexius, en daarbuiten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte