Zoeken

EEN BRUG TUSSEN BUITENGEWOON EN GEWOON ONDERWIJS

Op Emmaüs Aalter, een secundaire school binnen het reguliere onderwijs, bieden we OV4 type 9 aan, een vorm van buitengewoon onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Het gaat dus eigenlijk om een aangepast, buitengewoon programma binnen onze gewone secundaire school. Daarbij worden dezelfde leerplandoelen nagestreefd als binnen de reguliere werking en worden ook dezelfde getuigschriften behaald. Toch is er meer ruimte om rekening te houden met onze leerlingen. Het is voor hen namelijk een grote uitdaging om binnen het gewone onderwijs mee te draaien. De speelplaats, de klaslokalen, de refter … Het zijn veel prikkels. We begeleiden hen stapje voor stapje en willen een brug bouwen tussen het buitengewoon en het gewoon onderwijs, met als doel hen na de eerste graad te laten doorstromen naar een gewone klas in het reguliere onderwijs.

Mijn taak als klastitularis in het eerste jaar bestaat er vooral in de leerlingen zachtjes te laten wennen. We werken nog met een klein kernteam van leerkrachten en de lessen vinden voor het grootste deel plaats in de eigen klas. In het tweede jaar werken we echt al met een inclusieklas voor de helft van de vakken. De hoofdvakken volgen de leerlingen nog apart, in hun eigen klasgroep en hun vertrouwde klaslokaal, maar voor de kleinere vakken sluiten ze aan bij een andere klas. Zo worden ze stapsgewijs meer vertrouwd met het gewone onderwijs. Het is wel erg belangrijk dat de leerlingen zich welkom voelen in de inclusieklas waar ze terechtkomen. We gaan daarom ook altijd op zoek naar een klas die openstaat voor diversiteit.
Als leerkracht in een OV4 type 9 klas moet ik vooral heel flexibel zijn en kunnen inspelen op wat er op het moment in de klas leeft. Het zorg dragen staat voorop, meer dan het overbrengen van leerstof. Ik vind het fijn dat het welbevinden primeert. Leerlingen met ASS zijn vaak gevoeliger voor emotionele problemen en denken meer in extremen – hogere hoogtes, maar ook diepere laagtes – dan de leerlingen in het gewoon onderwijs. Net daarom haal ik zoveel voldoening uit de dagen die goed verlopen. Het is het vierde schooljaar dat wij de OV4 type 9 klas hebben en de leerlingen die doorstromen vinden over het algemeen goed hun weg binnen een gewone klasgroep. Voor mij voelt dat telkens weer aan als een overwinning. —

Lotte Lievens
  • klastitularis van een OV4 type 9 klas

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte