Zoeken

PODCASTING IN HET ONDERWIJS

Als leerkrachten vinden wij het onze taak om de blik van onze leerlingen op de wereld te verruimen. Het is als het ware onze plicht om die wereld binnen te trekken in onze klaslokalen.

Hetzelfde geldt voor het talenonderwijs, dat zich al veel langer dan vandaag niet beperkt tot het zuiver taalkundige. In het complementair gedeelte van de richting 4 Moderne Talen koos onze school daarom voor het vak TalenT, dat gericht is op taalbeheersing en taalbeleving. Omdat we voor dit complementair vak geen syllabus hebben, geven we deze lessen echt volledig zelf én samen vorm. Vorig jaar gaven we onze leerlingen voor het eerst de opdracht om een podcast te maken. Dat deden we niet omdat wij graag een podcast wilden maken, maar wel omdat we in onze lessen de leerlingen graag aan de hand van taal connectie wilden laten maken met een andere generatie, en een soort van maatschappelijke meerwaarde wilden creëren. Omdat we gebeten zijn door digitale vernieuwing in het onderwijs, kwamen we bij het idee om een podcast te maken. We lieten het thema verder vorm krijgen aan de hand van de input van onze leerlingen en eindigden uiteindelijk bij het idee om bewoners uit woonzorgcentrum Veilige Have uit Aalter te interviewen over hoe zij vroeger feestten. Het resultaat, ‘Feesten … zoals het vroeger was’, bestaat uit 9 afleveringen om trots op te zijn.
Podcasten was nieuw zowel voor ons als voor onze leerlingen. Dit werd op zijn zachtst gezegd een uitdagend project. Samen legden we een uitgebreid traject af om te ontdekken hoe een podcast in elkaar zit en hoe je die best vormgeeft. In functie daarvan hebben onze leerlingen enorm veel bijgeleerd op digitaal vlak. Ze gingen aan de slag met verschillende tools: Wooclap, Canva, Audacity, Padlet … Ook in de toekomst willen we verder aan de slag met het maken van podcasts, en hopen we ook andere collega’s te inspireren. Onze school wil in de toekomst zelfs een echte podcaststudio inrichten. Dit traject is echt een verrijking geweest, voor alle partijen en op alle vlakken. Dat ons project in de prijzen viel op de SETT-awards voor digitaal leren, was voor ons een grote opsteker. We zien het als een aanmoediging om verder te professionaliseren in het gebruik van digitale tools die een meerwaarde betekenen in het onderwijs én die de blik van onze leerlingen op de wereld verruimen. —

Christel Savat, Branko De Waele
  • CHRISTEL SAVAT ← leerkracht Frans en TalenT
  • BRANKO DE WAELE ← leerkracht Engels, geschiedenis en TalenT

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte