Zoeken

“We willen evolueren naar een kindcentrum”

Een kind doorloopt in zijn eerste twaalf jaar verschillende stappen: het begint vaak bij een kinderdagverblijf, dan volgt de peuterklas, kleuterklas, en daarna nog 6 leerjaren. Dat zijn veel verschillende klassen en vooral veel veranderingen. Els Nemegeer, directeur van basisschool Sint-Franciscus (Wolkenzicht): “Door op onze school ook een kinderdagverblijf aan te bieden en soepeler om te gaan met de strakke lijnen van leerjaren en leeftijden, kan elk kind groeien en leren op zijn of haar eigen tempo.”

Gloednieuw

Els: “Het idee om op onze school een eigen kinderdagverblijf op te richten, speelt al enkele jaren. Ondertussen is ons gloednieuwe kinderdagverblijf ingericht en we openen binnenkort. Ik heb reeds twee nieuwe personeelsleden aangeworven die aan de slag zullen gaan in het kinderdagverblijf. Ze komen uit de sector welzijn maar staan helemaal achter het idee van een kindcentrum en zijn alvast druk in gesprek met de juf van de peuterklas. Samen zullen ze verantwoordelijk zijn voor de kindjes uit het kinderdagverblijf en de jongste kleuters.”

Groepen

Els: “Vanaf volgend jaar stappen we in onze school definitief af van de traditionele ‘leerjaren’ en het leeftijdgebonden doorschuiven en zullen we werken met een viertal leeftijdsgroepen. Door de komst van ons kinderdagverblijf kunnen we dat principe ook doortrekken voor de allerkleinsten: is een kind bijvoorbeeld reeds klaar voor ‘de peuterklas’, maar moet hij of zij in de namiddag nog slapen, dan kan dat gewoon. Het integreren van een kinderdagverblijf in onze school geeft ons de kans om te werken op maat van het kind. De gemengde expertise van enerzijds kinderbegeleiders en anderzijds leerkrachten zorgt er ook voor dat er op elk moment ingezet wordt op zowel het verzorgende als het educatieve.”

Inspiratie

Els: “Een ‘kindcentrum’ is een vooruitstrevend initiatief. Binnen de groep Broeders van Liefde bestaat er reeds eentje (De wonderboom – Het wondernest in Gent n.v.d.r.). Natuurlijk willen we als school onze eigen stempel drukken, maar ik vond het heel handig dat ik bij de directeur terecht kon met vragen. Ze kon me ook wijzen op bepaalde valkuilen. Ook binnen de adviesraad ‘Kinderopvang, kindcentra’*, waar ook mensen uit de sector welzijn aanwezig zijn, kon ik praktische zaken afstemmen en leerde ik veel over de regulering: we zijn dan wel allemaal met kinderen bezig, toch is de wetgeving van onderwijs en welzijn verschillend.”

Toekomst

Els: “In 2024 verhuizen we naar onze nieuwbouw en de infrastructuur zal ook echt afgestemd zijn op onze nieuwe manier van werken. Ook de voor- en naschoolse opvang zal op dezelfde site gebeuren. Dat neemt veel logistieke stress weg voor de ouders en ook de kinderen kunnen op die manier gewoon in hun vertrouwde omgeving blijven. Het zal ons als school ook onderscheiden van de andere scholen in de regio. Ik geloof er sterk in dat een kindcentrum voor alle betrokken partijen veel meerwaarde biedt.”

Els Nemegeer
  • Els Nemegeer (46) is directeur van Sint-Franciscus basisschool op weg (Wolkenzicht)
  • Ze komt uit kleit en is gehuwd met Geert. Samen hebben ze een dochter.
  • Els houdt ervan om creatief bezig te zijn. Ze is volop bezig met de opstart van het kinderdagverblijf.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte