Zoeken

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN DE GGZ EN OUDERENZORG

Dit jaar organiseerden we voor de derde maal onze Wetenschapsdag. Op deze tweejaarlijkse externe studiedag dompelen we de aanwezigen onder in het wetenschappelijk onderzoek dat binnen de Alexianen Zorggroep Tienen wordt gevoerd. Dat doen we in de eerste plaats om mensen te inspireren, zowel in onze eigen organisatie als daarbuiten. Wetenschappelijk onderzoek is de motor van innovatie in de zorg: het geeft mensen inzichten, wakkert hun kritische geest en creativiteit aan, en geeft hen goesting en zuurstof om vernieuwingen door te voeren. We vinden het daarbij belangrijk dat niet enkel artsen deelnemen, maar ook psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychomotore therapeuten ... Om succesvol te zijn, moet innovatie immers altijd een multidisciplinair verhaal zijn. Die diversiteit verrijkt ook de uitwisseling die plaatsvindt aan het einde van een presentatie of tijdens de koffiepauzes. Mensen uit de klinische praktijk, elk met hun eigen focus, kunnen praktijkgerichte vragen stellen aan de wetenschappers, wat zorgt voor een rijke dynamiek.

Ondanks wat sommigen denken, gebeurde in het verleden al heel wat wetenschappelijk onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Toch fungeerden we vroeger in de eerste plaats als dataverzamelaar en dataleverancier voor de verschillende kenniscentra en academische settings. En spijtig genoeg bleef het daar dikwijls ook bij. Ondanks mondelinge afspraken over terugkoppeling van resultaten in de vorm van het verkrijgen van het eindwerk of de publicatie, was er vaak weinig ‘return on investment’. Als er al onderzoek door interne medewerkers gebeurde, was dat ook eerder weggelegd voor de artsen. Gelukkig is daar verandering in gekomen. De samenwerking met externe partners verloopt tegenwoordig heel anders: er is veel meer sprake van samenwerking en van een terugkoppeling van onderzoeksresultaten. Bovendien werken we in principe enkel mee aan onderzoek dat nuttig is voor onze klinische praktijk en als doel heeft de kwaliteit van zorg voor onze patiënten en hun omgeving te verbeteren. Waar we nog meer over verheugd zijn, is dat ook interne medewerkers vanuit verschillende disciplines zelf actief betrokken zijn in het onderzoek. Soms zijn ze co-creators, door echt actief mee te werken aan het onderzoek van externen, maar sommige van onze medewerkers zijn ook zelf trekker van hun eigen onderzoek. Dat is onder meer mogelijk door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van Broeders van Liefde, dat onderzoek binnen de groep financieel ondersteunt. Of er nog ruimte is voor verbetering? We dromen ervan om ook meer patiënten te betrekken, zodat ook zij co-creators van ons onderzoek worden. —

Prof. Dr. Eva Dierckx, Dr. An Haekens
  • PROF. DR. EVA DIERCKX ← stafmedewerker onderzoek
  • DR. AN HAEKENS ← psychiater en hoofdarts

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte