Zoeken

Mensgerichte zorg in de praktijk

Image

Mensgerichte zorg in de praktijk

NICKY'S ESCAPE ROOM

Yentl Jeuris (afdelingshoofd De Zeilen 2), Kevin Fontaine (projectmedewerker technische dienst), Evi Schroyen (adjunct-directeur patiëntenzorg), Riet Fonteyne (manager kwaliteit en patiëntveiligheid), Frank Anteunis (medewerker technische dienst), Walter Geuens (ervaringsdeskundige) en Koen Vertongen (medewerker technische dienst) werken allemaal bij Asster. Samen gaven ze vorm aan de escape room rond mensgerichte zorg.

 

VOOR MENSGERICHTE ZORG!
Bij Asster willen we onze zorg ‘mensgerichter’ maken. Concreet wil dat zeggen dat je als medewerker meedenkt en meevoelt met diegene die voor je staat, in alles wat je doet en beslist. Op zich zijn we daar allemaal dagelijks mee bezig, ongeacht of we in de zorg of in de zorgondersteuning werken, maar het kan altijd beter. We moeten nóg meer afstappen van het idee dat we als hulpverleners zelf weten wat het best is voor een patiënt. Op het eerste zicht lijkt dat makkelijk, maar het is niet altijd evident om die switch te maken. Om de leefwereld van een patiënt dichterbij te brengen, ontwikkelden wij samen met Planetree en hun samenwerkingspartner ‘&happy’ een escape room. Door ervaringsleren willen we op een ongedwongen manier de empathie van onze collega’s voor patiënten, bewoners en hun naasten (maar ook voor elkaar) aanwakkeren, hun inlevingsvermogen stimuleren en de kernwaarden van Asster omzetten in de praktijk.

 

EEN INTERACTIEVE ESCAPE ROOM!
Onze escape room vertelt het verhaal van Nicky, via een soort van elektronisch patiëntendossier op de iPad. Maar we bespreken hier geen casus van een patiënt zoals we dat normaal rond een tafel doen. Deelnemers stappen hier echt letterlijk fysiek in het verhaal van Nicky. Net zoals in andere escape rooms is het spelelement belangrijk: aan de hand van puzzels, kluisjes en slotjes speel je de volgende stappen in de verhaallijn vrij. Maar onze escape room is veel meer dan een spel, het allerbelangrijkste voor ons is de reflectie achteraf. We willen echt dat onze collega’s na het doorlopen van de escape room dingen meenemen naar hun afdeling en in hun dagelijkse werking. Om daarvoor te zorgen, werken we telkens met een voor- en een nabespreking, die begeleid worden door eigen medewerkers die een train-the-trainer programma gevolgd hebben. Daardoor duurt het doorlopen van onze escape room zo’n 3 uur.

 

DOOR SAMENWERKING EN ERVARINGSDESKUNDIGHEID!
Een escape room conceptueel uitwerken, vormgeven en opbouwen kost heel wat tijd en energie. Er zijn wel wat voorbeelden voorhanden van andere escape rooms rond het thema zorg, maar die gaan vaak over patiënten uit algemene ziekenhuizen of woonzorgcentra. De verhaallijnen gewoon overnemen gaat dus niet. Uiteindelijk belandden we bij het Nederlandse bedrijf ‘&happy’, dat onder andere interactieve learning rooms ontwikkelt voor de zorg. Zij hebben ons begeleid doorheen het hele proces. Voor de concrete invulling van de verhaallijn brachten we collega’s van allerlei diensten en afdelingen samen. Zo zorgden we ervoor dat onze escape room voldoende aansluit bij de realiteit op de werkvloer. Anderzijds vonden we het belangrijk dat ervaringsdeskundigen bij dit project betrokken werden. In een mensgerichte zorg staat de stem van de patiënt immers altijd centraal.

 

VOOR AL ONZE MEDEWERKERS!
De komende tijd willen we al onze medewerkers, zowel in zorg- als zorgondersteunende functies, laten kennismaken met onze escape room. We maken telkens een mix van 7 personeelsleden. Concreet wil dat zeggen dat bijvoorbeeld een zorgkundige, verpleegkundige, arts, kok, directielid en facilitair medewerker – die misschien nog nooit met elkaar gepraat hebben – samen de escape room kunnen doorlopen. Die multidisciplinariteit vinden we heel belangrijk. Iedereen die in contact komt of kan komen met patiënten, of dat nu op een afdeling is, in de wandelgangen of tijdens een wandelingetje in de tuin, komt aan de beurt. In de toekomst willen we ons concept ook aanbieden aan andere ziekenhuizen, zorginstellingen, politiediensten, scholen ... Zo kunnen we de investeringskost gedeeltelijk terugverdienen, investeren we in bijkomende inspiratie voor onze eigen collega’s én zorgen we ervoor dat mensgerichtheid ook in andere organisaties ingang vindt. Een win-win dus!

 

ANDERE LEERMETHODIEKEN!
Het ludieke concept van een escape room wekt heel wat nieuwsgierigheid. Dat is ook exact wat we ermee wilden bereiken: een soort van eerste trigger om mensen aan het denken te zetten. Dit initiatief kadert dan ook binnen een bredere waaier van leermethodieken die nog ontwikkeld zullen worden rond het thema mensgerichte zorg. Eén alleenstaande beleving is niet voldoende om je fundamentele kernwaarden te vertalen naar de praktijk. Je moet echt een proces op gang brengen. Daarin worden we gelukkig, net zoals in de ontwikkeling van onze escape room, ondersteund door Planetree, een certificeringsbureau en non-profitorganisatie die een normenkader biedt voor mensgerichte zorg. Asster heeft zich, als eerste psychiatrisch ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis in België, in 2017 bij hen aangesloten. Ondertussen zijn we gestart met een certificeringscyclus om ons eerste Planetreelabel te behalen. In 2025 willen wij minstens een bronzen label halen. Een erkenning voor al onze inspanningen!

 

 

Verschenen in Dichtbij Magazine, januari 2024 #64
Redactie: Julie Goditiabois // Foto: Sander Buyck

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte