Zoeken

Structureel afstandsonderwijs in secundaire scholen Broeders van Liefde

Image

Structureel afstandsonderwijs in secundaire scholen Broeders van Liefde

Afstandsonderwijs is niet meer weg te denken uit het onderwijs van de toekomst. Bovendien is de huidige situatie zeer ernstig en wordt verwacht dat Covid-19 ook de komende maanden onder ons blijft. Daarom besloot het beheerscomité van de secundaire scholen van de Broeders van Liefde dat kwaliteitsvol afstandsonderwijs structureel wordt ingebed in de schoolorganisatie. Naast fysiek contactonderwijs wordt afstandsonderwijs dus een wezenlijk onderdeel van het lesaanbod in de 2de en 3de graad secundair onderwijs.

 

 

Sinds het begin van de covidpandemie koesteren wij als organisatie de wens om onze scholen zo maximaal mogelijk open te houden om kwaliteitsvol onderwijs voor onze leerlingen te garanderen. Anderzijds moeten we ook oog hebben voor de veiligheid van onze leerkrachten en leerlingen. Jammer genoeg stellen we vast dat er op bepaalde momenten te veel afwezige leerlingen en/of leerkrachten zijn, waardoor kwaliteitsvol onderwijs in het gedrang komt. Door structureel over te schakelen op afstandsonderwijs hopen wij de schoolorganisatie aan te passen aan de steeds veranderende realiteit en hiermee de kans te verhogen dat onze scholen (minstens) tot aan de kerstvakantie open kunnen blijven.

 

Nabije en verre toekomst

Gelet op de ernst van de situatie, die mogelijk cyclisch terugkerend is, en de grote waarschijnlijkheid dat dit van lange duur kan zijn, verkiest het schoolbestuur om op langere termijn te handelen.  Daarom werd overeengekomen dat vanaf de herfstvakantie kwaliteitsvol afstandsonderwijs structureel wordt ingebed in de schoolorganisatie voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat dit niet enkel tijdens de coronacrisis kan ingezet worden. Afstandsonderwijs en digitalisering zijn volgens ons niet meer weg te denken uit het onderwijs van de toekomst.

 

Kwaliteitsvol

Met kwaliteitsvol afstandsonderwijs bedoelen we geenszins een eenvoudige terugkeer naar de situatie van preteaching. We hebben als bedoeling om ook de digitale lesvorm in kwaliteit op te schalen. Dit kan gaan van streamingactiviteiten, videolessen tot meer gepersonaliseerde digitale leertrajecten waarbij leerlingen a.d.h.v. studiepaden leerstof krijgen en leren verwerken. Net als tijdens de eerste coronagolf zetten we er bovendien sterk op in om de leerling een oplossing te bieden op school wanneer thuis leren via afstandsonderwijs onmogelijk is.

 

Invulling

Hoe het structureel afstandsonderwijs wordt ingevuld, laten we over aan de scholen zelf. Elke school beschikt over de autonomie om een organisatievorm te kiezen tussen een minimale en maximale invulling  van het afstandsonderwijs. Dit kan gaan van 1 dag per week tot bv. een systeem van week-om-week. De bedoeling daarbij moet zijn om telkens het aantal aanwezige leerlingen en de daaruit voortvloeiende interacties binnen en buiten de school te beperken en daarmee de transmissie van het virus tegen te gaan.  In sommige regio’s zullen lokale gemeentebesturen ook regels uitvaardigen op hun grondgebied. Het spreekt uiteraard voor zich dat we ook die regels zullen volgen.

 

 

Contactpersoon Yves Demaertelaere

0496 52 28 56

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte