Zoeken

De kinderdagverblijven bieden opvang aan baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. De kinderen worden opgevangen in afzonderlijke leefgroepen. Elke leefgroep heeft zijn eigen speel-, leef- en slaapruimte. Het spelmateriaal is aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen. Het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind is belangrijk.

Een thuis

Wij geloven dat elk kind ontwikkelingskansen heeft en willen die vanuit een grote professionaliteit ten volle tot ontplooiing laten komen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind. Elk kind wordt gestimuleerd in al zijn aspecten van ontwikkeling: sociaal-emotioneel, motorisch en verstandelijk. Wij willen een veilige omgeving creëren waar de kinderen zich een stukje 'thuis' kunnen voelen. Een gemotiveerd team van medewerkers staat dagelijks in voor een deskundige opvang en begeleiding van de kinderen.

Kwaliteitsvolle opvang

De pedagogische kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend getoetst en bijgestuurd aan de hand van 7 criteria: flexibiliteit, individualiseren, stimuleren, structureren, bevorderen van zelfstandigheid, aanbod aan bewegingsvrijheid en veiligheid.

Als kinderdagverblijven werken wij nauw samen met de ouders zodat wij de opvoeding die zij de kinderen thuis aanbieden, zo goed mogelijk kunnen verderzetten. Wij houden rekening met vernieuwingen die zich aandienen en integreren ze in onze kinderdagverblijven met het oog op permanente kwaliteitszorg. Wij werken vanuit een christelijke visie, dit betekent dat wij de waardigheid van ouders, kinderen en medewerkers onvoorwaardelijk respecteren, ongeacht hun levensopvatting, religie, cultuur of financiële draagkracht. Een aantal waarden die wij belangrijk vinden in onze werking zijn gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, openheid,... De kinderdagverblijven zijn vergund door Kind en Gezin en voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte