Zoeken

 

GEÏNSPIREERD EN VERBONDEN IN BEWEGING MET MENSEN

Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen. We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen. Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk. We gaan met iedereen op pad met een open geest en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht. Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen. We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid. We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen. Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie. Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren. Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.

WAAR KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in een psychiatrisch ziekenhuis, zorgvoorziening, school of project sociale economie en kan er groeien in een functie die bij je past. In al onze werkplekken staan de mensen voor wie we zorgen centraal of dat nu leerlingen, bewoners of patiënten zijn. We willen hen met zorg op maat in staat stellen een waardevol leven te leiden. Kansarmen krijgen daarbij onze bijzondere aandacht. In totaal verlenen zo 12.050 medewerkers in Vlaanderen en 1.500 in Wallonië zorg en onderwijs aan goed 40.000 kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Wereldwijd zijn de Broeders van Liefde ook aanwezig in 32 landen. 

INTERESSE IN EEN job bij broeders van liefde? 

Wil je graag bij de Broeders van Liefde komen werken? Bekijk hier onze vacatures

WAT ZIJN ONZE TROEVEN? 

Waarom werken bij de Broeders van Liefde? Redenen genoeg!

 • Werken in een grote organisatie met 200 jaar ervaring en expertise
 • Hoge graad van werkzekerheid
 • Werken dicht bij huis
 • Een breed aanbod aan gevarieerde jobs
 • Werk dat zin, verdieping en spirit geeft
 • Veel doorgroeimogelijkheden in een brede organisatiestructuur
 • Werken in een innovatieve organisatie die voortrekker is in zowel onderwijs als zorg
 • Ambitieuze en innovatieve projecten, eigen initiatief en verantwoordelijkheid, dynamische teams, ontwikkeling van je competenties in een menselijke werkomgeving
 • Een werkgever die rekening houdt met het combineren van werk en gezin door flexibele arbeidsvormen
 • Extra ondersteuning tijdens de eerste maanden zodat je echt kan groeien
 • Een correct loon volgens je anciënniteit en extralegale voordelen
 • Extra voordelen zoals kortingen en personeelsacties
 • Een mooie vakantieregeling
 • Investeren in jezelf met aandacht voor vorming en opleiding
 • Werken met mensen, voor mensen

 

10 redenen om voor Broeders van Liefde te werken 

1 Engagement

Engagement: wie met mensen werkt, kan niet zonder. Wij willen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen perspectief geven in de maatschappij via kleine of grote dingen. Daarvoor zetten wij ons in en dat vraagt van ons vaak een grote betrokkenheid. Samen op weg gaan met mensen is ook elkaars gevoelens delen en betrokken zijn bij elkaars leven. Een mooi voorbeeld zien we in opvoeder Jan, die na meer dan 30 jaar nog altijd enthousiast is over zijn werk en écht gelooft dat hij en zijn collega’s nodig zijn. Maar ook in directeur Marc, die na een jarenlange succesvolle loopbaan in de profitsector de stap naar de social profit zette, zoekend naar meer waarde in zijn leven. Beiden geven net als vele collega’s het beste van zichzelf voor anderen en getuigen dat dit ook het beste voor zichzelf betekent.

2 Expertise

In elke van onze scholen, voorzieningen, instellingen en ziekenhuizen zijn vandaag duizenden professionals aan de slag. Mensen die zich met hart en ziel en een grote bevlogenheid steeds verder bekwamen in hun vak. En dat doen we al 200 jaar in onderwijs, buitengewoon onderwijs, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en sociale economie. Expertise opdoen, beleid maken en toekomstgericht werken: wij geven ruimte aan elkaar om daarop in te zetten en voorop te lopen in zorg en onderwijs. Daardoor slaagt men er bijvoorbeeld in het P.C. Broeders Alexianen in Boechout in om nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerven en ingang te laten vinden in de behandeling van mensen met ernstige verslavingsproblemen.

3 Inspiratie en identiteit

Onze identiteit is geen vodje papier. Het is iets wat meer dan 200 jaar lang gegroeid is en ons vandaag nog altijd inspireert. Gesticht in 1807 door de Gentse priester Petrus Jozef Triest en voortbouwend op het spirituele gedachtegoed van Vincentius, mogen we vandaag rekenen op een levend charisma met stevige, richtinggevende roots en toch steeds open voor verdere ontwikkeling in een steeds wijzigende tijdsgeest en context. Elke dag zien we hoe heel gedreven collega’s de werking vanuit de missie verdiepen. De lokale identiteitsverklaringen die alle scholen, voorzieningen en ziekenhuizen hebben opgesteld zijn geen vrijblijvende tekstjes, maar dagelijks doorleefde realiteit, uitgewerkt in tastbare resultaten. Het is opvallend hoe zelfs een ziekenhuisapothekeres met buitenlandse roots en een andere religieuze achtergrond er bewust voor kiest om mee de missie van de Broeders
van Liefde te helpen realiseren.

4 Persoonlijke groei

Wie bij Broeders van Liefde werkt, is niet alleen van grote betekenis voor de leerlingen, patiënten, cliënten en bewoners, maar geeft zijn of haar eigen leven ook meteen extra betekenis. De waarden die vanuit de organisatie en congregatie vooropgesteld worden en waar veel aandacht naartoe gaat in de dagelijkse werking, geven voedsel aan ons mens-zijn. Werken bij Broeders van Liefde geeft zin, verdieping en spirit. Onlangs was er ook een medewerkster die door omstandigheden in haar jeugd haar opleiding niet kon afmaken, maar voldoening vond in het werk dat ze als administratief medewerkster deed. Ze vond de drive om zich bij te scholen en haar talenten te ontwikkelen waardoor ze vandaag een meer verantwoordelijke functie opneemt.

5 Kansen en mogelijkheden

Wie er de cijfers op naslaat, merkt het meteen. De organisatie telt een pak scholen, van kleuter over lager tot secundair, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs; psychiatrische centra en voorzieningen voor mensen met een beperking; woonzorgcentra; kinderdagverblijven en projecten sociale economie, van Handzame in West-Vlaanderen tot Sint-Truiden in Limburg. Daardoor zijn er bij ons een pak doorgroeimogelijkheden, zonder van werkgever te moeten veranderen. Bovendien waken we erover dat iedereen de kans krijgt om in zichzelf te investeren, met aandacht voor vorming en opleiding. Wie nieuw is, krijgt niet zelden extra ondersteuning tijdens de eerste maanden. Exemplarisch is het introductiepakket voor nieuwe leerkrachten, een vierjarenprogramma waarin elk jaar aandacht geschonken wordt aan een ander thema, zoals de eigen opdracht, de uitwisseling van het gewoon met een buitengewoon onderwijs en – breder nog – met de sectoren welzijn en zorg.

6 Innovatie

We innoveren omdat de leerling, de cliënt, de patiënt of de bewoner voor ons centraal staat. We doen dat omdat onze maatschappij en onze context elke dag veranderen en omdat we willen dat iedereen een gelijkwaardige plek vindt in die veranderende maatschappij. Oude gewoontes opgeven, anders denken, nieuwe projecten opzetten, inspelen op nieuwe noden: daarin zit onze grote kracht. We blijven niet stilstaan, maar scheppen ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid en we oogsten dynamische teams, die de kar trekken van soms ambitieuze en innovatieve projecten.

7 Werk en gezin

Tweeverdieners, sociale verplichtingen, file, een huishouden onderhouden en tegelijk ambitieus blijven op het werk: het is vandaag niet eenvoudig om werk en gezin op een haalbare manier te combineren. Daar zijn we ons heel sterk van bewust. Waar nodig en mogelijk, wordt samen met de betrokken collega uitgekeken naar flexibele arbeidsvormen. Verre woon-werkverplaatsingen zijn niet noodzakelijk. Door de grote regionale spreiding van de organisatie in Vlaanderen, is immers altijd wel een school, voorziening, instelling of ziekenhuis dicht bij huis te vinden.

8 Waardering

Wij vinden het belangrijk om elkaar te waarderen. Elk jaar organiseren we in de hele organisatie een complimentendag waarop we elkaar eens expliciet een compliment kunnen sturen. Het is fantastisch om te zien hoe dat ons dichter bij elkaar brengt. We beseffen maar al te goed dat het menselijk kapitaal in de organisatie de belangrijkste bron is om onze doelstellingen te bereiken. We kunnen het niet genoeg benadrukken en laten blijken. Ons medewerkersbeleid combineert mensgerichte en organisatiegerichte keuzes en maatregelen. Strategische overwegingen mogen de menselijke aanpak niet doorkruisen. Het ondersteunend medeleven van collega’s en leidinggevenden voor een medewerkster die wegens een kankerbehandeling langdurig van het werk afwezig was, blijft ons bij. Net zoals de mogelijkheid om op progressieve basis geleidelijk het werk te hervatten en haar functie weer op te nemen. Waarderen doen we ook door mensen kansen te bieden: loopbaanbegeleiding en vorming, een correct loon volgens je anciënniteit en enkele extralegale voordelen en extra voordelen zoals kortingen en personeelsacties. We verwijzen daarbij graag naar de ruime belangstelling van
medewerkers voor de informatie in het personeelstijdschrift Dichtbij over diverse acties voor medewerkers of exclusieve kortingen op verschillende producten en diensten die men als medewerker kan genieten.

9 Eenheid in verscheidenheid

De sterkte van de organisatie Broeders van Liefde ligt niet alleen in de schaalgrootte, maar evenzeer in het feit dat we, met alle verzamelde expertise in verschillende sectoren, versterkend kunnen werken. Een heel mooi voorbeeld is de zogenoemde intersectorale kiosk. Via de organisatie van ronde tafelgesprekken rond de stijgende zorgnoden bij kinderen en jongeren dachten medewerkers vanuit de sectoren gewoon en buitengewoon onderwijs, welzijn en geestelijke gezondheidszorg samen na over oorzaken en mogelijke maatregelen. Dat resulteerde in een zogeheten intersectorale kiosk waarin de medewerkers binnen een regio elkaar beter leren kennen, over de grenzen van de sectoren heen, en samen een oplossing zoeken voor kinderen en jongeren in een complexe, vastgelopen probleemsituatie. Door collega’s uit uiteenlopende sectoren en met verschillende competenties samen te brengen, zetten we onze expertise maximaal in.

10 Autonomie en verbondenheid

Eén geheel vormen en toch over de nodige autonomie beschikken om op een flexibele manier te kunnen omspringen met vragen en noden: dat is wat we proberen te bewerkstelligen. Elke school of voorziening heeft een eigen directieteam. Het maakt de organisatie professioneler en slagkrachtiger. Met de integratie van de nieuwe school Maria Middelares in Sint-Job-in-‘t-Goor kregen we er onlangs een goed draaiende school bij waarvan het vorige bestuur zowel op inhoudelijk als ondersteunend vlak pro-actief aansluiting zocht bij de ruimere organisatie die wij zijn. Getuigenissen van medewerkers en directies van onze eigen scholen uit de buurt waren voor hen de drijfveer om met ons contact op te nemen. Het is heel fijn te ervaren dat zij heel snel hun weg vonden in onze organisatie en vandaag als echte ambassadeurs optreden.

In deze jaarbrochure laten we u zien wat we doen en waar we voor staan. Elk jaar maakt Broeders van Liefde een brochure over een specifiek thema dat nauw aansluit bij wie we zijn, waar we mee bezig zijn en waar we naar toe gaan. Je kan hier een aantal voorbeelden vinden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte