Zoeken

 

De lente van 2020 zullen we niet licht vergeten. Ze bracht ons – naast een overvloed aan zon – ook twijfel, verdriet en nooit eerder geziene uitdagingen. Samen maakten we er het beste van en reageerden we met veerkracht, innovatieve ideeën en hartverwarmende initiatieven. Het relaas van deze bewogen lente in onze scholen en voorzieningen.

 • 5 maart: We richten een centraal crisisteam op om de coronacrisis aan te pakken.

Er wordt een crisisplan opgesteld en samen met de preventieadviseurs van alle scholen en voorzieningen worden maatregelen genomen.

“Voor en tijdens de krokusvakantie werden we vooral geïnformeerd dat er een nieuwe vorm van ‘zware griep’ op ons afkwam, vertelt Geert Aerens, preventieadviseur bij Broeders van Liefde. "Na de krokusvakantie werd echter geleidelijk aan duidelijk dat er veel meer aan de hand was en dat we ons dringend verder moesten voorbereiden om deze epidemie, die finaal is uitgegroeid tot een pandemie, te beheersen.
Het opvolgen en implementeren van een stortvloed aan informatie en richtlijnen vanuit de overheid werd een enorme uitdaging. Daarnaast werden we geconfronteerd met een gebrek aan mondmaskers, beschermkledij en ontsmettingsproducten omdat de volledige wereld tegelijkertijd op zoek was naar dergelijk materiaal. Het werd bovendien snel duidelijk dat de kwaliteit van het aangeboden materiaal soms heel slecht was."

"De voorbereiding op een mogelijke tweede coronagolf en de aandacht voor het psychosociaal welbevinden van onze medewerkers zijn belangrijke uitdagingen voor de
toekomst"

 • 10 maart: Collega’s die kunnen, werken van thuis uit waardoor vergaderingen en overlegmomenten massaal vanop afstand gebeuren.

Videovergaderen binnen was onze organisatie is niet volledig nieuw. Sinds de coronacrisis wint het online vergaderen echter aan populariteit, dat zie je ook aan de cijfers. In februari 2020 werd er slechts 46 keer vergaderd via video. In april was dat tien keer zoveel (4739 vergaderingen) en halverwege de maand mei spreken we al over 2800 videovergaderingen. 

"De koudwatervrees om online te vergaderen is verdwenen"

 • 11 maart: Onze 4 woonzorgcentra worden net zoals alle andere in Vlaanderen gesloten door de Vlaamse regering

 • 12 maart: De lessen in al onze scholen worden opgeschort door de federale regering.

 • 17 maart: Alle winkels sluiten. Enkel essentiële verplaatsingen en essentiële winkels blijven open.

De Hoevewinkel van Den Diepen Boomgaard in Grimbergen houdt ook tijdens de coronacrisis de deuren open. Er mag maar 1 klant per keer binnen en de hygiënemaatregelen worden rigoureus nageleefd. “Ondanks de angst bij het personeel en de risico’s vinden wij dat we vandaag echt wel een bijdrage kunnen leveren aan de lokale gemeenschap. Daarom hebben we beslist de hoevewinkel voor jullie open te houden. Ook onze keuken zal blijven werken om jullie van verse bereidingen te voorzien.”

 • 19 maart: boodschap van het bestuur

“De coronacrisis treft onze samenleving en onze organisatie Broeders van Liefde op nooit eerder geziene wijze. De gezondheid en het welzijn van onze cliënten, leerlingen en medewerkers zijn nu onze topprioriteit. Ik ben onder de indruk van de vele inspanningen die gedaan worden door leerkrachten om opvang te organiseren en leerkansen te blijven bieden aan de leerlingen via digitale weg. En ik ben onder de indruk van de enorme inspanningen die directies,medewerkers en vrijwilligers leveren om onze patiënten en bewoners de best mogelijke zorgen, warmte en nabijheid te bieden, al dan niet vanop afstand. Het is ongelooflijk hoeveel er gebeurt om mensen te blijven verbinden door technologie maar ook door geschenkjes, complimenten, brieven, kaartjes, soeprondes, bloemen, noem maar op. Jullie zijn stuk voor stuk bijzondere mensen.

Lees de volledige boodschap hier.

"Jullie zijn stuk voor stuk bijzondere mensen"

 • 28 maart: we laten niemand in de kou staan

Jaak Poncelet, algemeen directeur in Asster, geeft in de Ochtend op Radio 1 meer uitleg over de impact van de coronacrisis op de van een psychiatrisch centrum.

Wat is de impact van de coronacrisis op de patiënten?

“In Asster behandelen we mensen met zeer uiteenlopende problematieken. De meesten kunnen de coronacrisis en de maatregelen goed begrijpen en plaatsen. Maar voor sommigen is het extra moeilijk, vooral mensen met een psychose. Zij kampen sowieso al met meer angsten. Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast, waar wij zelf nu ook misschien mee worstelen, is bij hen meer verstoord. En ze kunnen ook veel minder goed de informatie die op ons afkomt – en dat is er veel – filteren. Daardoor wordt het gevoel van angst bij die patiënten nog groter. Voor hen, en voor de geestelijke gezondheidszorg, is dit een enorme uitdaging.”

Hoe hebben medewerkers zich de voorbije tijd georganiseerd?

“We doen nu veel meer individuele therapieën. Sommige therapievormen zijn we anders moeten gaan organiseren. Groepstherapie bijvoorbeeld. Dat gaat niet meer door in zijn traditionele vorm. We hebben dat moeten omvormen naar 2, 3, maximaal 4 mensen, op veilige afstand van elkaar. Dat geldt ook voor ergotherapie, bewegingstherapie...”

Ziekenhuizen moeten heel innovatief aan de slag. Hoe zit dat in een psychiatrisch centrum?

“Het ziekenhuis heeft heel wat nieuwe vormen van nieuwe therapieën moeten creëren.
We hebben heel wat patiënten in dagbehandeling, die alleen overdag naar ons centrum komen. Dat kan nu niet meer door het gevaar op besmetting. Dus hebben we er een thuishospitalisatie van gemaakt, wat wil zeggen dat we vanuit het ziekenhuis online hulpverlening bieden, telefonische consulten doen, via chat, via Skype... Het is een grote uitdaging om met de moderne hulpmiddelen toch nabij te kunnen zijn en zorg te kunnen garanderen.”

Is er ooit een moment geweest waarop jullie geen nieuwe patiënten meer konden of durfden opnemen?

“Neen. Dat wil ik heel sterk benadrukken. Er zijn heel veel mensen nu met psychische problemen die ook in crisis geraken. Wij gaan hen niet in de kou laten staan, wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op.”

 • 31 maart: grote zoektocht naar mondmaskers

De psychiatrische centra en centra voor mensen met een handicap lijken van ondergeschikt belang te zijn in deze coronacrisis. Onze organisatie luidt de alarmbel om meer aandacht te hebben voor onze sectoren op vlak van testing en beschermingsmiddelen.

 • 1 april: Een eerste bewoner uit OC Broeder Ebergiste in Vurste is overleden na opname in het ziekenhuis.

Als organisatie denken we na over waardig omgaan met overlijdens in tijden van corona. We hopen dat iedereen er zoveel mogelijk van gespaard zal blijven, maar gezien de omstandigheden en de stijgende sterftecijfers moesten we als organisatie ook realistisch zijn: een overlijden van een medewerker, bewoner, cliënt of patiënt in deze corona-tijd kan plaatsvinden. Het is niet evident om daar in deze crisis passend mee om te gaan.

We hebben er alle vertrouwen in dat alle medewerkers Zinzorg & Pastoraat in onze voorzieningen ook nu in deze geest opnieuw degelijk ambachtelijk maatwerk zullen leveren. Met deze tekst willen we hen en alle collega’s die in deze periode spijtig genoeg met overlijdens te maken zouden krijgen, een hart onder de riem steken en hen in hun zorg hiervoor bevestigen. 

 • 2 april: Onze sociale onderneming vzw Weerwerk draait zijn werking om en zet volop in op het stikken van maskers.

“Wij hebben vragen gekregen van psychiatrische ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen maar ook voedingswinkels en apothekers om de mondmaskers te maken”, zegt Sylvie Wybo van Groep Weerwerk. In een week zijn al 1200 mondmaskers geleverd. “Heel veel van onze mensen hebben nood aan een structuur in hun leven. Ze willen gaan werken. Vaak zijn het mensen die geen of maar een klein sociaal netwerk hebben die bij ons werken, waardoor ze toch wel in eenzaamheid zouden kunnen geraken.”

 • 6 april: schakelzorgcentrum

20 Covid-19 patiënten werden opgevangen in de gebouwen van Alexianen Zorggroep in Tienen. De stad Tienen opende een schakelzorgcentrum in de gebouwen van de Alexianen Zorggroep. 20 Covid-19 patiënten, die geen ziekenhuiszorg nodig hebben, kunnen er verblijven. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten die na een opname in het ziekenhuis niet naar huis kunnen. Maar ook besmette bewoners van woonzorgcentra kunnen naar het schakelzorgcentrum, en dat kan in Tienen wel eens nodig zijn.

 • 7 april: Het VRT-programma Terzake draait een reportage in OC Broeder Ebergiste over het tekort aan beschermingsmiddelen in de sector voor personen met een handicap.

 • 20 april: preteaching

De scholen organiseren zich om vanop afstand les te geven en nieuwe leerstof aan te bieden aan hun leerlingen.
Philip Van Santen, directeur van de Sint-Augustinus basisschool Brakel:
“Vanaf 20 april zijn we gestart met preteaching, waar nieuwe leerstof werd aangeboden via lessen op afstand. Kinderen die niet thuis opgevangen konden worden omdat hun ouders een essentieel beroep uitoefenen, alleenstaand zijn of in een moeilijke thuissituatie verkeren,
mochten naar school komen om hun taken te maken. We planden ook enkele instructiefilmpjes met de kinderen van leerkrachten over hoe een terugkeer naar school veilig kon verlopen.”

 • 21 april: Door een grote uitbraak van corona in ons woonzorgcentrum Huize Nazareth overleden al 17 bewoners.

Na lang wachten kan er eindelijk getest worden in de woonzorgcentra zodat besmette bewoners en medewerkers kunnen gescheiden worden van niet-besmette.

“Het is een nachtmerrie voor iedereen”, vertelt An Haekens, medisch directeur. “Eind vorige week hebben wij de testing ontvangen voor de medewerkers en de bewoners”, voegt algemeen directeur August Rector eraan toe. “Enkel de bewoners die nog geen positieve COVID-test hadden, werden getest. Van de 95 tests waren er 94 negatief. Dat is dus bemoedigend nieuws.”

 • 22 april: MEDEWERKERS STIKKEN SPECIALE MONDMASKERS VOOR LEERLINGEN DIE LIPLEZEN

Gedurende de coronacrisis zijn heel wat mensen aan het naaien geslagen. Voor sommige mensen was zo’n masker een enorme belemmering en bracht het vele moeilijkheden met zich mee onder andere voor wie communiceert door te liplezen. Omdat deze mensen de mond niet meer konden zien, was het onmogelijk om nog te liplezen. En laat dat nu voor hen de meest essentiële vorm van communicatie zijn.

Wendy, een medewerkster van het Koninklijk Instituut Woluwe wist hier een oplossing voor te vinden. Samen met haar collega’s nam ze naald en draad in de aanslag en ging ze aan de slag om ook doven en slechthorenden een gepast mondmasker te bezorgen. “We maakten volop transparante mondmasker”, vertelt Wendy. “Dat zijn maskers gemaakt uit stof, maar waarbij de lippen zichtbaar zijn. Zo kunnen doven en hardhorigen nog steeds liplezen en mimiek zien en dus ook communiceren met anderen.”

Inneke Zimmerman, directie van de buitengewone basisschool KI Woluwe, vond dat een prachtig initiatief. “Onze leerlingen waren enorm blij dat persmomenten ook getolkt werden, maar in het dagdagelijkse leven was het zeer moeilijk”, vertelt ze. “Vooral als een groot deel van de bevolking mondmaskers moest dragen, zou dat voor onze leerlingen problemen opleveren, bijvoorbeeld bij een winkelbezoek.”

Het patroon van de transparante mondmaskers werd goedgekeurd door verschillende virologen en is te vinden op de site van de FOD www.maakjemondmasker.be.

 • 15 mei: de scholen gaan gedeeltelijk terug open.

Vrijdag 15 mei is een eerste test, om te zien of de maatregelen die de scholen genomen hebben, haalbaar zijn voor leerkrachten en leerlingen. Het is een blij weerzien, al blijft het afstand houden vreemd aanvoelen.

 • 18 mei: de dienst Zinzorg & Pastoraat van Broeders van Liefde maakte een mooie reflectie over hoe 1 september dit jaar in de lente valt.

“Laat ons in plaats van die versnelling hoger te gaan, nog maar even in een lagere versnelling blijven. Het is belangrijk om nu stil te staan bij wat de afgelopen periode met ons heeft gedaan en hoe het nu écht met ons gaat. In plaats van deze tijd te willen wissen, moeten we er juist de vruchten van plukken. Veel leerlingen stellen zich wellicht vragen. Ga ik terugvinden wat ik heb achterlaten en hoe ga ik om met wat er anders zal zijn? Zullen al mijn verwachtingen van een blij weerzien ingevuld worden of zal ik teleurgesteld worden? Als school kun je helpen bij het hervinden van vertrouwen en het betekenis geven aan dit ‘nieuw begin’.”

 

Zinzorg & pastoraat geeft de scholen enkele suggesties voor de eerste lessen: terug van (niet echt) weggeweest

 • 18 mei: bezoek is opnieuw toegelaten

Woonzorgcentra mogen opnieuw bezoek toelaten van 1 vaste persoon. In centra voor personen met een handicap mag het al sinds 4 mei en in psychiatrische centra is het opnieuw toegelaten sinds 11 mei. Het bezoek gebeurt veilig op minstens 1,5 meter afstand en de bezoekers dragen verplicht een mondmaskers bij het betreden van het centrum.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte