Zoeken

De deuren gaan voorzichtig open

Bezoekregeling in PVT De Luwte (Asster)

 

Op 12 maart sloot PVT De Luwte (Asster) tijdelijk zijn deuren voor bezoekers, omwille van het coronavirus. Ook de bewoners zelf mochten niet langer op bezoek bij familie of vrienden. Op 28 april bleek uit een test dat niemand van de bewoners of medewerkers besmet was met COVID-19. Dat positieve resultaat, samen met het bericht van de Vlaamse Taskforce dat bezoek terug toegelaten wordt in psychiatrische verzorgingstehuizen vanaf 11 mei, zorgt ervoor dat de deuren nu voorzichtig terug opengaan voor bezoekers. Lieve Snellinx, PVT-coördinator De Luwte (Asster): “We werken momenteel aan een bezoekregeling volgens de wensen van onze bewoners en hun familie.”

Hoe reageren bewoners en familie op de heropstart van bezoek?

 

Lieve: “De meeste bewoners hielden contact met familie via briefwisseling, Skype en/of telefoon, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als fysiek bezoek. Het grootste deel reageert dan ook heel positief. Natuurlijk heerst er bij sommigen ook wat ongerustheid, maar we doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

 

Welke maatregelen worden er genomen om het veilig te houden?

 

Lieve: “Het bezoek gaat door in een lokaal aangrenzend aan de afdeling, waar aparte toegang mogelijk is. Er kan telkens één vaste bezoeker per bewoner maximum 30 minuten op bezoek komen. Tijdens het bezoek worden strikte veiligheidsmaatregelen nageleefd: men moet afstand houden, er staat een scherm tussen bewoner en bezoeker, we letten op handhygiëne bij start en einde van het bezoek en bezoekers moeten een mondmasker dragen. Wanneer ze cadeautjes meebrengen, wordt alles eerst 8 uur door de begeleiders apart gezet, voor het aan de bewoners wordt afgegeven. Daarnaast houden we ook een register bij met de contactgegevens van de bezoekers zodat ze makkelijk te bereiken zijn in het kader van mogelijke besmettingsrisico’s.”

 

Mag iedereen op bezoek komen, ook ouderen of kwetsbaren?

 

Lieve: “We kunnen oudere bezoekers of bezoekers met een specifieke kwetsbaarheid niet verbieden om langs te komen, maar we wijzen hen wel op mogelijke risico’s. Bewoners of bezoekers die symptomen vertonen of vertoond hebben gedurende de afgelopen 14 dagen, mogen geen bezoek ontvangen of op bezoek komen. Voorlopig is het ook nog verboden voor bewoners om zelf op bezoek te gaan bij familie of een uitstapje naar de stad te maken.”

 

Hoe pakken jullie de heropstart praktisch aan?

 

Lieve: “Voor de eerste fase is er een lijst samengesteld op basis van een bevraging bij bewoners over wie ze graag eerst op bezoek zien komen. Dit zijn voornamelijk de bezoekers die normaal gezien wekelijks (of vaker) op bezoek kwamen voor corona uitbrak. Zij worden dan de vaste bezoekers. In de volgende fases worden bezoekers uitgenodigd die niet op wekelijkse maar wel op regelmatige basis langskwamen. Het opstellen van de bezoeklijst gebeurt natuurlijk in samenspraak met de bewoners en familie. Sommigen willen dit graag eerst zelf met hun familie bespreken, om spanningen te vermijden. Maar de meeste bewoners laten het over aan de begeleiders, die dan contact opnemen met de familie om te bespreken wie de vaste bezoeker zal worden in de komende weken.

 

Hoe vaak kunnen mensen op bezoek komen?

 

Lieve: “Voorlopig voorzien we één bezoekmoment per week. Als blijkt dat de vraag heel groot is, kunnen we kijken of een uitbreiding van uren op de bezoekdag mogelijk is, of plannen we een extra moment in tijdens de week. De heropstart van bezoek in ons PVT is een spannend moment, maar we zijn er van overtuigd dat de inspanningen van alle partijen ervoor zorgen dat dit op een gezellige en veilige manier zal verlopen.”

"Voorlopig voorzien we één bezoekmoment per week. Als blijkt dat de vraag tot bezoek heel groot is, kunnen we kijken of een uitbreiding mogelijk is"

Lieve Snellinx
  • Lieve werkt als PVT-coördinator voor De Luwte (Asster).

Wat is een PVT?

  • Een Psychiatrisch Verzorgingstehuis is een woonvorm voor mensen met een chronisch psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking.
  • Kenmerken van het wonen in een PVT zijn het creëren van huiselijke gezelligheid, het stimuleren van autonomie, het aanbieden van een zinvolle dagbesteding en het creëren van een gepast kader om familiale contacten te optimaliseren.
  • PVT is een schakel in het zorgtraject voor de bewoners. Indien dit aangewezen is en in samenspraak met familie, kunnen bewoners doorverwezen worden naar andere voorzieningen zoals het psychiatrisch ziekenhuis, beschutte woonvormen, woon-en zorgcentra, …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte