Zoeken

Samen tegen corona

Corona heeft ons geleerd op heel korte tijd om te schakelen en om te denken. Als organisatie namen en nemen we alle noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van corona (Covid 19) tegen te gaan. De impact op het werk van de medewerkers en op de zorg en het leven van bewoners, patiënten en leerlingen, maar ook van hun familie is groot. Tonnen respect voor de werkkracht, expertise en het engagement van onze duizenden collega's... In een mum van tijd moesten structuren en systemen aangepast worden. We moesten ons aanpassen aan deze nieuwe situatie en alle oude gewoontes, rituelen en ongeschreven regels werden plots in vraag gesteld.

Hoewel het zwaartepunt van de coronacrisis achter de rug is, loert de mogelijkheid van een volgende uitbraak of eventueel andere crisis (lerarentekort, resultaten kwaliteitsonderszoek,…) om de hoek. Het is dan ook goed dat we reflecteren over wat deze crisis ons heeft geleerd. Wat willen we borgen? Wat moeten we veranderen? Kunnen we onze scholen en voorzieningen anders organiseren zodat we nog sneller kunnen schakelen, of zelfs niet meer hoeven schakelen bij een volgende crisis?

Vragen over hoe we bij Broeders van Liefde omgaan met deze coronacrisis? 

corona@broedersvanliefde.be

 

LAATSTE NIEUWSBERICHTEN:

ZO pakken onze scholen de heropstart aan 

De overheid en onderwijskoepels gaven aan dat het aan “de school” is om keuzes te maken en de school herop te starten in veilige omstandigheden. Maar hoe ver moeten we hierin gaan? Hoe kunnen we de school reorganiseren in een periode met veel onduidelijkheid? Er is immers niet één organisatie, aanpak, veiligheid,… Bestuur, pedagogische begleiders en directies van onze scholen bereidden in april reeds proactief al één en ander voor om een nieuwe aanpak te kunnen doen werken. Ze tekenden het kader uit hoe we dit binnen onze organisatie doen.

In onderwijs werd  ook een ’kleurencode‘ uitgewerkt. Afhankelijk of het 'coronaverkeerslicht' op groen, geel, oranje of rood staat, zullen er andere veiligheids- en organisatieregels gelden. We kunnen dat vergelijken met de dreigingsniveaus bij terreur (groen=nul risico, geel=laag risico, oranje=matig risico, rood=hoog risico).

Schooljaar 2020-2021 start (allicht) op in code geel. Dat betekent dat scholen naast contactonderwijs ook afstandsleren organiseren. Logischerwijs roept dit een aantal vragen op, waar we nu al verplicht zijn om over de antwoorden na te denken.

 • Welke keuzes zullen we maken in onze lessenroosters als er op woensdag enkel afstandsleren kan zijn?
 • Zullen we dan het normale uurrooster en de vakken die op woensdagvoormiddag ingepland staan via afstandsonderwijs geven?
 • Of voorzien we eerder in inwisselbare blokken van 2 of 4 lesuren zodat de ene week het ene vak en de andere week het andere vak via afstandsleren kan?
 • Kunnen we ook afwijken van de optie om op woensdag niet in contactonderwijs te voorzien? Misschien is het wel zo dat we er eerder voor kiezen om voor elke klas een bepaalde dag per week via afstandsleren in te richten.
 • Of overwegen we om op 4 lesdagen 8 lesuren in te richten?
 • ...

Om scholen te helpen bij deze denkoefening heeft de pedagogische begeleidingsdienst van Broeders van Liefde een reflectietool opstartscenario’s ontwikkeld.

Lees meer over deze tool op de blog van Yves Demaertelaere, sectorverantwoordelijke onderwijs bij Broeders van Liefde.

 

Stretchen en aanpassen in de voorzieningen voor personen met een handicap

Tijdens de coronacrisis was het voor de bewoners van voorzieningen voor personen met een handicap niet langer mogelijk om wisselend in de voorziening te blijven en naar huis te gaan. Dit had tot gevolg dat meer dan 90% van onze meerderjarige bewoners gedurende de hele corona-periode in de voorziening verbleef. Bij de minderjarige bewoners daalde het aantal aanwezigen in het begin tot een derde, half juni waren al terug meer dan de helft van de minderjarige bewoners aanwezig. 

Voor onze cliënten was het allesbehalve een gemakkelijke periode: naar huis kon niet, bezoek was lange tijd niet toegelaten, geplande activiteiten konden niet meer doorgaan of moesten anders worden aangepakt en ingevuld, … Ook van onze medewerkers werd een grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Medewerkers van dagbesteding draaiden plots mee in de leefgroepen, zorg en ondersteuning kende een grote stijging in het weekend, onderhouds-en poetsmensen waren onmisbaar, voor cliënten die thuis verbleven werd waar mogelijk ondersteuning en begeleiding op afstand voorzien. Dit in een context waar het  gevaar van besmetting steeds om de hoek loerde en in bepaalde voorzieningen ook is binnen gekomen. Alle betrokkenen moesten nog meer stretchen: cohortezorg, quarantaine, testen, beschermen en ondertussen fysiek en emotioneel overeind blijven in de onrust van deze corona-storm. Het dieptepunt was het overlijden van 2 bewoners wegens (vermoeden van) covid-19. 

In de eerste helft van mei bleken na de testing van de  1950 geteste medewerkers slechts 13 medewerkers positief en van de 1026 geteste cliënten slechts 5 een positieve test aflegden. Een opluchting. Eind juni konden we stellen dat al onze voorzieningen op dat moment corona-vrij waren. 

Daarnaast vroegen ook de voortdurend veranderende aanbevelingen en richtlijnen vanuit de overheid een grote flexibiliteit. Vaak waren deze richtlijnen bovendien niet of onvoldoende afgestemd tussen sectoren.  De heropstart van het buitengewoon onderwijs midden mei was een bijkomende uitdaging. Eindelijk konden leerlingen terug naar school. De praktische organisatie rekening houdend met veiligheidsrichtlijnen en bubbels, busvervoer, afstemming met de residentiële voorziening waar sommige leerlingen verbleven, … was een huzarenstuk. Continu opvolgen,  aanpassen op het terrein en hierover tijdig en goed communiceren was ook hier de rode draad en de opdracht. Vanaf half juni werd verwacht dat de voorzieningen langzaam omschakelen naar het nieuwe normaal. De voorlopig laatste uitdaging is hoe ons voorbereiden op een mogelijke heropflakkering of een tweede corona-golf.   We zijn onze medewerkers, cliënten en leerlingen zeer erkentelijk voor de geleverde prestaties en het begrip in deze moeilijke periode. 
 

Wat hebben we uit de voorbije maanden geleerd?

In het najaar buigen we ons met de directies van alle voorzieningen over de vraag wat we geleerd hebben uit deze corona-crisis zowel voor de cliënten, medewerkers als organisatie. Een aantal elementen drijven reeds boven: 

 • Het belang van communicatie naar medewerkers, cliënten, familieleden, … Tijdige en goede informatie en afspraken zorgt voor rust. 
 • Aanpassingen en veranderingen kunnen in crisissituaties heel snel. 
 • Er is een versnelling gemaakt op vlak van digitalisering en dit zowel naar ondersteuning van cliënten als op vlak van samenwerking met en tussen collega’s.  
 • Het belang van een strategische voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal (mondmaskers, ontsmettende handgel, …)
 • Dankzij een ruim en groen buitendomein konden kinderen en jongeren in voorzieningen blijven ravotten en spelen, dat was belangrijk
 • Corona heeft veel tijd en energie opgeslorpt. Het was en is niet eenvoudig om na deze intensieve corona-periode terug naar het nieuwe-normaal te schakelen. Corona-luw is niet hetzelfde als corona-vrij. Corona zal voorlopig steeds een deel van de aandacht blijven vragen. 
   

Ook op het vlak van mentale gezondheid staan we voor een enorme uitdaging

Sommige mensen hadden het tijdens de corona-crisis extra moeilijk. Mensen met een psychose bijvoorbeeld. Zij kampen sowieso al met meer angsten. Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast, waar veel mensen vandaag nog meer dan anders mee worstelen, is bij hen meer verstoord. Ze kunnen ook veel minder goed de informatie die op ons afkwam -en was er veel- filteren. Daardoor wordt het gevoel van angst bij patiënten met een psychose nog groter. Voor hen, en voor de geestelijke gezondheidszorg, is dit een enorme uitdaging.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen was het door de coronamaatregelen bovendien moeilijker werken. Groepstherapie konden niet meer en gebeurden nu individueel of in kleinere groepen. In sommige gevallen hielpen we via telefoon of online. Het is wel altijd mogelijk gebleven om opgenomen te worden in een van onze psychiatrische ziekenhuizen.

Herbeluister het interview dat Jaak Poncelet, directeur van Asster, hierover gaf op Radio 1.

Nu de eerste golf achter de rug is blijven we waakzaam. We houden de lokale context in het oog en passen ons beleid daar voortdurend op aan. Er is altijd de mogelijkheid dat een van onze medewerkers of patiënten besmet blijkt te zijn. In dat geval zullen we steeds gepaste maatregelen nemen. Intussen bereiden we ons ook voor op de aanpak van een (mogelijke) tweede golf van besmettingen.

Image
Image
Ilse Smets
Corona heeft een impact om de hele samenleving en dus ook op de kinderen die momenteel verblijven in de kinderpsychiatrische afdelingen in onze organisatie. Ilse Smets is psychologe in psychiatrisch centrum Asster en vertelt hoe zij zich organiseren om de kinderen en jongeren zo goed mogelijk te ...
Image
Lieve Snellinx
Bezoekregeling in PVT De Luwte (Asster) Op 12 maart sloot PVT De Luwte (Asster) tijdelijk zijn deuren voor bezoekers, omwille van het coronavirus. Ook de bewoners zelf mochten niet langer op bezoek bij familie of vrienden. Op 28 april bleek uit een test dat niemand van de bewoners of medewerkers ...
Image
Werken in de zorg stond nog nooit zo vaak op de voorpagina van de krant. Wat zijn we als medewerkers met een zorgend hart hard getroffen door wat er zich in de wereld afspeelt. Terwijl alles rondom ons stilvalt, kunnen en willen wij niet technisch werkloos gesteld worden, ons niet terugtrekken in ...
Image
“Corona zet ons hele leven op zijn kop”, beamen Leen en Els. “We mogen geen huisbezoeken meer doen en moeten in de plaats videogesprekken voeren. Voor sommige patiënten is dat dramatisch.”
Image
Toen de school moest sluiten omwille van het coronavirus, hebben we er meteen voor gekozen om in te zetten op digitale communicatie. We kwamen uit bij Zoom, in eerste instantie om te overleggen met de leerkrachten, maar vrij snel werd het ook gebruikt als platform voor onze leerlingen, om ...
Image
Lamin
De voorbije coronamaanden hebben heel wat teweeggebracht. Mensen uit kwetsbare groepen hadden hier het meest onder te lijden, zoals diegenen die pas hun eerste stappen richting re-integratie op de arbeidsmarkt gezet hadden. Plots valt de vaste structuur weg, de onzekere financiële situatie zorgt ...
Image
Foto Herman PVT Krekelmuyter
Herman
Herman is 64 jaar en woont al 14 jaar in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Krekelmuyter in Zelzate. Het PVT Krekelmuyter is een woonvoorziening van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en biedt een thuis aan mensen met een langdurige of blijvende psychische of psychiatrische ...
Image
Margot Cloet (foto Tim Dirven)
Margot Cloet
Margot Cloet: een naam die de laatste tijd veel in de media opdook. Na een opleiding als pedagoge startte ze haar loopbaan in de bijzondere jeugdzorg, om daarna via een 'tussenstop' in de politieke wereld gedelegeerd bestuurder van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro te worden. Door haar rechtlijnige ...
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Gerelateerde artikels

Blijven hopen dat scholen snel weer heropstarten op de manier zoals ze geëindigd zijn, lijkt me wat utopisch. Deze existentiële crisis laat niet toe dat we gewoon overgaan tot de orde van de dag. De macht van het oude denken regeerde, maar de…

Innovatieve ideeën in onderwijs? Er waren altijd redenen om er niet aan te beginnen! Ook Steiner of Montessori zochten liever heil in het oprichten van nieuwe methodescholen. De grote uitdaging ligt in de transitie van een bestaande school, met…

Noodgedwongen hebben we geproefd van afstandsonderwijs. Voor velen was het afstandelijk onderwijs, voor anderen een openbaring. Ondanks het feit dat we elk in ons kot moesten blijven, werden we bruusk uit ons (denk)hok geduwd. Een stimulerende…

Er zijn ontzettend veel soorten van verlieservaringen. Spontaan denken we aan het verlies van een dierbare, maar ook ziek worden, het einde van een relatie, je werk kwijtraken, je cultuur achterlaten, je geloof verliezen, veranderen van leefgroep…

Niet meer met de botte bijl in lockdown, maar met een scalpel. Daarom ontwikkelde de pedagogische begeleiding van de Broeders van Liefde een tool.

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte