Zoeken

"Onze organisatie moet een weerspiegeling zijn van de samenleving"

Diversiteit en inclusie. Die twee begrippen staan vandaag hoog op de agenda van Broeders van Liefde. Waarom hechten wij hier steeds meer belang aan en hoe krijgen ze een plek binnen de organisatie? Raf De Rycke en broeder Veron Raes over valkuilen, groeikansen en de ultieme droom. “We hebben reeds een lange weg afgelegd maar we moeten nog een heel eind verder. Met vallen en opstaan kom je echter ook op je bestemming.”

We hebben allemaal al gehoord van diversiteit en inclusie, maar wat verstaan jullie onder deze begrippen?

Raf De Rycke: “Diversiteit volgens het groot woordenboek Van Dale betekent letterlijk verscheidenheid. Spontaan denken we hierbij vaak aan het onderscheid allochtoon-autochtoon, maar er zijn nog veel andere kenmerken of gedragingen op basis waarvan we van elkaar verschillen. Het is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen mensen op het gebied van geslacht, etnische afkomst, met of zonder beperking, burgerlijke staat, seksuele geaardheid,… De terminologie van diversiteit is vrij beschrijvend. Het is ook geen doel op zich. Het doel is inclusief werken: het insluiten in de samenleving van zo veel mogelijk mensen, ook mensen uit achtergestelde groepen. Daarom verkiezen we bij Broeders van Liefde om de woorden ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ in eenzelfde adem te gebruiken. Voor ons zijn die onlosmakelijk verbonden.”

Br. Veron Raes: “De droom is inderdaad de volwaardige deelname aan de samenleving van elke mens, op gelijke voet met anderen. Daar moeten we naar streven. Inclusie betekent echter niet dat alle mensen hetzelfde moeten hebben of krijgen, maar eerder dat er gekeken wordt wat elk individu nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving in zijn huidige vorm. Neem nu de sociale economie. Een tewerkstelling daar is bedoeld als tussenstap, maar in de werkelijkheid is het vaak niet mogelijk om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Ik geloof dat veel afhangt van de mensen waarmee je werkt, hun visie op inclusie en of zij bereid zijn energie te steken in het opvangen en begeleiden van mensen die dat nodig hebben. Dat is moeilijk afdwingbaar, maar ik koester toch hoop dat we hier verder in zullen evolueren.”

Wie zijn Raf De Rycke en broeder Veron Raes?

Raf De Rycke oefende tal van functies uit bij Broeders van Liefde en is vandaag voorzitter van het bestuursorgaan van de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Daarnaast bekleedt hij nog verschillende bestuursmandaten in de social profitsector. De koning verleende hem de adellijke titel van ridder.

Broeder Veron Raes begon 40 jaar geleden bij Broeders van Liefde in vzw Bloemenstad, waar hij kampen voor mensen met een beperking organiseerde. Vandaag is hij regionale overste en lid van verschillende bestuursorganen binnen de groep Broeders van Liefde.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte