Zoeken

Preventieadviseur niveau twee (incl. milieucoördinator)

Roeselare
Functie

Als preventie-adviseur ben je samen met het directieteam en een collega preventie-adviseur in onderwijs, verantwoordelijk voor het globale preventie- en klimaatbeleid van de organisatie. Je streeft hierbij naar een objectieve positie als onafhankelijk expert. Gezien de diversiteit van de netwerkorganisatie werk je samen met diverse interne diensten en werkingen op uiteenlopende locaties. Jouw rechtstreeks leidinggevende is de algemeen directeur. Het preventie- en klimaatbeleid stem je permanent af met het centrale preventiebeleid van de organisatie Broeders van Liefde.

Takenpakket:

De wettelijke taken en opdrachten van een preventieadviseur niveau 2 opgelegd door de Welzijnswet, uitvoeren en zo de beleidsuitvoering ondersteunen.

- Geven van adviezen in kader van Preventieve Beschermende Maatregelen, EHBO, noodplanning, aankoop arbeidsmiddelen, veiligheidssignalisatie, risicowerkzaamheden, arbeidsongevallen, werken met derden …

- Deelname aan periodieke rondgangen en plaatsbezoeken.

- Deelname aan risicoanalyses of eigen opmaak.

- Mee onderzoeken van arbeidsongevallen met het oog op preventiemaatregelen.

- Sensibiliseren tot veilig en gezond werken.

- Ontwerpverslag indienststellingen van installaties en arbeidsmiddelen (demo’s volgen, documenten opstellen …)

- Input voor beleidsvoorstellen (bespreking binnen interne dienst)

- Gegevens verzamelen door metingen uit te voeren (lawaai, verlichting, temperatuur, luchtkwaliteit …)

- Meewerken aan jaaractieplan en globaal preventieplan.

- Deelname/begeleiden van relevante werkgroepen binnen afgesproken welzijnsdomeinen

- Veiligheidsprocedures (mee) uitwerken.

- Meewerken aan de opmaak evacuatieplannen en coördinatie evacuatieoefeningen.

- …

Vanuit de welzijnswet (interne) klanten informeren, adviseren, sensibiliseren, voorstellen doen, verifiëren, overtuigen.

- Uitleg geven over veiligheidsprocedures en regelgeving (vergunningen, arbeidsongevallen, …)

- Wettelijke documentatie naar interne klanten verspreiden.

- (Pro)actief knelpunten en opportuniteiten signaleren.

- Behoeften en opportuniteiten bespreken met hiërarchische lijn of binnen de eigen interne dienst om het bestaande veiligheidsniveau te borgen of te verbeteren.

- Sensibiliseren en adviseren i.v.m. de correcte toepassing van welzijnsreglementen, procedures en normen.

Dossiers opmaken en administratief verwerken en zo bijdragen tot een correcte, vlotte en volledige afhandeling ervan.

- Ondersteuning CPBW: opmaak agenda, deelnemers uitnodigen, ontwerpverslag maken

- Opmaken ontwerp afspraken- en directienota’s met betrekking tot preventie  en welzijn

- Opmaken maandverslag in functie van CPBW

- Opmaken jaarverslag

- Opvolgen van en gegevensverzameling met betrekking tot arbeidsongevallen

- Opvolgen en bijhouden documenten peter- en meterschap

- Opstellen lastenboeken (advies technisch luik) PBM’s, EHBO, veiligheidsschoenen …

- Ontwerpen flyers, brochures, webinar …

- Documenten van de interne dienst PBW plaatsen op ons intern communicatiekanaal.

Milieu

- Opvolgen van de wetgeving en informeren van de diensten over de te nemen maatregelen.

- De wettelijke aangiften tijdig indienen.

- Voorstellen formuleren aan de directie om stappen te zetten in het naleven van de milieuwetgeving om zo ook bij te dragen aan de duurzaamheid.

Profiel

- Je beschikt over het getuigschrift ‘preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2’ en bijgevolg over kennis van de welzijnswet en van de regelgeving van jouw vakgebied.

- Je beschikt over minstens 2 jaar relevante ervaring

- Je kan naast zelfstandig en flexibel werken tegelijk goed samenwerken.

- Je bent geduldig, neemt een opbouwende en motiverende houding aan en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

- Je werkt systematisch  en gestructureerd in het opvolgen en bijhouden van dossiers en je kan discreet omgaan met gegevens.

- Je bent sociaal vaardig en communiceert vlot. 

- Je kan vlot overweg met  diverse MS Office- pakketten.

- Je bent leergierig en staat open voor het volgen van opleidingen en bijscholingen.

- Je engageert je om te werken vanuit de missie van de organisatie Broeders van Liefde.

- Je beschikt over rijbewijs B en bent in bezit van een wagen

Aanbieding

- Voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

- Je komt terecht in een warme, menselijke organisatie die aan haar medewerkers veel verantwoordelijkheden geeft en ontwikkelingskansen biedt.

- Jouw verloning gebeurt op basis van de officiële barema’s van het VAPH.

- Je geniet van een uitgebreide verlofregeling, zoals voorzien binnen de zorgsector.

- Je krijgt een vergoeding voor jouw woon-werkverkeer (fiets, trein, auto).

- Je kan dagelijks gebruik maken van een gezonde maaltijd tegen een democratische prijs.

- Indiensttreding: zo snel mogelijk, in onderling overleg te bepalen.

- Contract van onbepaalde duur.

- Jobtime: voltijds 38/38.

Contact

- Graag ontvangen we jouw kandidatuur uiterlijk tegen 31 mei 2023.

- Na selectie van de sollicitatiebrieven worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.

- Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Pascal Van Parys via het nummer 051/264300 of via mail naar pascal.vanparys@sint-idesbald.broedersvanliefde.be.

Solliciteren kan tot
Solliciteer bij:

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

O.C. Sint-Idesbald is een zorg- en onderwijscampus voor kinderen en jongeren, volwassen met een handicap. Expertise van zorg en onderwijs worden samen afgestemd ingezet om zo kwaliteitsvolle ondersteuning en onderwijs op maat aan te bieden.

Jobtype
100% dagdienst
Contract
Voltijds contract van onbepaalde duur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte