Zoeken

Lummen

De Winning

013/53.11.59
Sint-Ferdinandstraat 1
3560
Lummen
Wie zijn we

De Winning is een sociale, inclusieve onderneming. We streven naar een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen. Ook mensen met een verstandelijke beperking, met psychosociale problemen, met een taalachterstand … Kortom, iedereen die niet zomaar op de reguliere arbeidsmarkt terechtkan. Maar wel bij ons.

Wat doen we zoal? Onze activiteiten spitsen zich toe op natuur- en groenbeheer, biologische land- en tuinbouw, voeding en distributie, en horeca. Daarin stellen we 350 contractuele medewerkers, 40 arbeidszorgmedewerkers en 100 personen in opleidingstrajecten tewerk. We begeleiden en coachen hen, zodat ze hun talenten en arbeidskansen ontplooien.

Via onze partner Emino bieden wij de diensten aan van een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB), een erkend loopbaancentrum, Brugprojecten en Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)
Ons doel is een maximale tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte