Zoeken

Zorg voor 3 leeftijdsgroepen

In de sector geestelijke gezondheidszorg onderscheiden we zorgprogramma’s voor 3 leeftijdsgroepen:

 • kinderen en jongeren
 • volwassenen
 • ouderen

Voor elk van deze groepen kan naargelang de aard en de ernst van de zorgvraag van de patiënt zorg aangeboden worden in diverse vormen: residentieel (ziekenhuis of psychiatrisch verzorgingstehuis), semi-residentieel (initiatieven beschut wonen of psychiatrische thuiszorg), ambulant (daghospitaal, polikliniek of activiteiten- of ontmoetingscentra) of mobiel (psychiatrische thuiszorg). Die zorg kan naargelang de concrete zorgvraag telkens van zeer uiteenlopende aard zijn: kort- of langdurig, acute of langdurige psychiatrische behandeling, psycho-sociale rehabilitatie, vrijwillig of gedwongen, volledige of partiële (dag/nacht) opname, poliklinisch, enzovoort.

Bijzondere aandacht besteden we aan de zorg voor personen met complexe en langdurige zorgvragen. De patiënt en zijn omgeving wordt zo veel mogelijk betrokken in het uittekenen van het zorgtraject dat hij volgt. Telkens is de zorg gericht op het herstel van de patiënt opdat hij zich maximaal weet te handhaven of te reïntegreren in de samenleving. In de  ontwikkeling van de zorgprogramma’s en -trajecten wordt intensief samengewerkt met andere hulpverleners binnen de ambulante en (semi-)residentiële geestelijke gezondheidszorg en met de eerste lijnszorg. We participeren op een actieve wijze in de lopende hervorming van de geestelijke gezondheidszorg die moet leiden tot meer zorg in de samenleving en tot  intensieve, kortdurende behandelprogramma’s, mede dankzij de creatie van zorgcircuits en netwerken in de geestelijke gezondheidszorg.

Actuele beleidsdomeinen

Momenteel gaat onze aandacht binnen de sector geestelijke gezondheidszorg Broeders van Liefde vooral uit naar de volgende beleidsdomeinen:

verdere concretisatie van het beleid gericht naar een aantal specifieke doelgroepen (verslaafden, personen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis, geïnterneerden  en seksueel delinquenten (forensische psychiatrie), sterk gedragsgestoorde en agressieve patiënten,…

het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening in de brede betekenis (o.m. via het ontwerpen van instrumenten voor zelfevaluatie, het uitwerken van informatica-ondersteuning van de zorgprocessen, ...).

 • de integratie van de ziekenhuisartsen in het beleid en het bevorderen van de interdisciplinaire samenwerking.
 • de betaalbaarheid voor de patiënten en bewoners.

Psychiatrische centra

Deze zorg wordt aangeboden vanuit meerdere psychiatrische centra verspreid over het hele land.

 • Beernem, Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus
 • Bierbeek, Zorggroep Sint-Kamillus
 • Boechout-Mortsel, Multiversum
 • Gent, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
 • Grimbergen, P.Z. Sint-Alexius
 • Lede, Psychiatrisch Centrum Ariadne
 • Manage, Centre Psychiatrique St.-Bernard
 • Dave, C.P. Saint-Martin
 • Sint-Truiden,  Asster
 • Tienen, Alexianen Zorggroep Tienen
 • Zelzate, Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist 

Vanuit deze centra participeren we in diverse initiatieven beschut wonen.

De sector geestelijke gezondheidszorg Broeders Van Liefde wordt vervolledigd met

 • De Sleutel, een netwerk voor drughulpverlenings en preventie

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte