Zoeken

Broeders van Liefde stimuleert innovatie en praktijkgericht onderzoek, waarom?

 • Omdat mensen met een psychiatrische stoornis meer niet dan wel passen binnen de theorie over hun ziekte.
  Velen kampen met meerdere ziektes tegelijkertijd. Een uniek samenspel van moeilijkheden op psychisch, biologisch en sociaal vlak maakt dat mensen tegen hun eigen grenzen aanlopen en nood hebben aan een zorg die met al deze factoren rekening houdt. Het is dan weleens nodig om nieuwe interventies te ontwikkelen. We doen dit volgens de wetenschappelijke spelregels.

   
 • Omdat het zorglandschap de voorbije 10 jaar grondig is gewijzigd. Dat leidde tot nieuwe zorgvormen.
  Denk maar aan het werk van de mobiele teams, aan de forensische zorg of aan de herstelmethode. De ervaringen hiermee zijn vaak nog beperkt. Via praktijkgericht onderzoek houden we een vinger aan de pols.

   
 • Omdat we onze medewerkers willen ondersteunen bij het zoeken naar de best passende zorg en hen wil uitdagen of het nog beter kan
   
 • Omdat we wetenschappelijk onderbouwd werken als een kwaliteitscriterium hebben opgenomen in onze visie op behandelen en we ook willen doen wat we schrijven.
   
 • Omdat we innovatief willen zijn. Zoals ooit onze stichter Triest, die het out of the box opnam voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Vooral voor deze groepen zoeken wij naar nieuwe vormen van zorg: geïnterneerden, mensen met de dubbele diagnose verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis, jongeren met een ernstige verslaving of eetstoornis, zorgmijders, …

Onderzoek in de kijker 

Onderzoek door Joeri vandewalle over patiëntenparticipatie en suïcidepreventie

Joeri Vandewalle is sinds maart 2021 stafmedewerker zorg in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem. Voordien werkte hij aan een doctoraatsonderzoek over verpleegkundige zorg aan patiënten met suïcidale ideaties. Volgens richtlijnen is ‘een goed contact maken’ met patiënten een basisprincipe in suïcidepreventie en net verpleegkundigen hebben hiertoe veel mogelijkheden. Recent kreeg Joeri voor zijn onderzoek de ‘Prijs Magda Dierendonck 2020’. Bovendien werd een van zijn studies bekroond met een Europese prijs: de ‘Best Paper Award 2021’ van de European Academy of Nursing Science.

Image

Ontdek hier recente onderzoeken van onze medewerkers

Werkvormen en behandelmethoden:

Doelgroepen

Psychiatrische stoornissen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte