Zoeken

Binnen de cluster Orion - psychosezorg is de toestroom van cliënten met een dubbeldiagnose ‘ernstige psychose met een verslavingsproblematiek’ doorheen de jaren gestaag toegenomen. Vandaar begon onze zoektocht naar de best mogelijke gepaste zorg…

De introductie van gezinstherapie op een psychiatrische afdeling voor jongvolwassenen.
De afgelopen drie jaar maakte de werking van De Zeilen 1, de jongvolwassen afdeling binnen het psychiatrisch ziekenhuis Asster, een noemenswaardige…

De benaming ‘safe garden’ lijkt zo evident voor ons concept dat ik het belangrijk vind om even stil te staan bij de letterlijke betekenis ervan. Volgens de Oxford English Dictionary betekent het woord safe ‘Protected from or not exposed to danger…

De laatste 15 jaar volgt het ene initiatief het andere op om de samenwerking tussen Bijzondere Jeugdzorg (BJZ), de jeugdrechtbanken en de kinder- en jeugdpsychiatrie te formaliseren. Daarin paste een project van consulten door psychiaters aan…

Er zijn ontzettend veel soorten van verlieservaringen. Spontaan denken we aan het verlies van een dierbare, maar ook ziek worden, het einde van een relatie, je werk kwijtraken, je cultuur achterlaten, je geloof verliezen, veranderen van leefgroep…

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte