Zoeken

Gerelateerde artikels

In dit advies gaan we uit van de volle erkenning van seksualiteit als een waardevolle dimensie van het leven. We moedigen zorgverleners aan deze erkenning als grondhouding aan te nemen en aandacht te hebben voor de wijze waarop…

Naar aanleiding van de publicatiedatum van de euthanasiewet op 22 juni 2002, precies 20 jaar geleden, schreef Raf De Rycke, voorzitter van de Organisatie Broeders van Liefde, dit opiniestuk dat werd gepubliceerd in De Morgen.

Joeri Vandewalle is sinds maart 2021 stafmedewerker zorg in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem. Voordien werkte hij aan een doctoraatsonderzoek over verpleegkundige zorg aan patiënten met suïcidale ideaties…

Binnen de cluster Orion - psychosezorg is de toestroom van cliënten met een dubbeldiagnose ‘ernstige psychose met een verslavingsproblematiek’ doorheen de jaren gestaag toegenomen. Vandaar begon onze zoektocht naar de best mogelijke gepaste zorg…

De introductie van gezinstherapie op een psychiatrische afdeling voor jongvolwassenen.
De afgelopen drie jaar maakte de werking van De Zeilen 1, de jongvolwassen afdeling binnen het psychiatrisch ziekenhuis Asster, een noemenswaardige…

De benaming ‘safe garden’ lijkt zo evident voor ons concept dat ik het belangrijk vind om even stil te staan bij de letterlijke betekenis ervan. Volgens de Oxford English Dictionary betekent het woord safe ‘Protected from or not exposed to danger…

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte