Zoeken

Gent

Styrka lager onderwijs

09 245 57 46
Ebergiste de Deynestraat 1
9000
Gent
Wie zijn we

Styrka lager onderwijs richt zich op kinderen tussen 6 en 13 jaar met

  • Een licht verstandelijke handicap en kinderen met leerstoornissen (type basisaanbod)
  • Een matige of ernstig verstandelijke handicap (type 2)
  • een gedrags- of emotionele stoornis (type 3)
  • een autismespectrumstoornis (type 9)

Onze school begeleidt daarnaast leerkrachten in het gewoon onderwijs daar waar kinderen met een type 2 attest de gewone schoolloopbaan volgen.

Onze school is een katholieke school en wil vooral een gastvrije school zijn, waar ruimte is voor kinderen, ouders en personeelsleden, die met elkaar begaan zijn. Wij willen in onze school een gunstig klimaat scheppen, waarbij we belang hechten aan waarden als veiligheid, vertrouwen, liefde, wederzijds respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en positieve belangstelling voor elkaar.

Styrka lager onderwijs is onderdeel van O.C. Styrka, een zorg- en onderwijscampus voor kinderen en jongeren, volwassen met een handicap. Expertise van zorg en onderwijs worden samen afgestemd ingezet om zo kwaliteitsvolle ondersteuning en onderwijs op maat aan te bieden. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte