Zoeken

Een huis zoals Reakiro is uniek in België

"Ca. 200 mensen per jaar starten een euthanasieaanvraag als gevolg van een ernstige psychiatrische diagnose. Reakiro ontvangt momenteel al ongeveer een kwart van deze mensen. Mensen komen bij ons terecht na doorverwijzing van een huisarts of een andere zorgverlener, of ze nemen zelf contact op. Voorlopig werken we op afspraak wegens het coronavirus, maar het is de bedoeling dat we een open huis worden. In huis worden geen euthanasieaanvragen uitgeklaard, wel wordt samen met de ‘gasten’ geëxploreerd of er naast de wens om te sterven niet ook nog mogelijkheden te vinden zijn om het leven draaglijker te maken. Ook naasten die vragen hebben of zorgverleners die meer willen weten over de procedure, zijn hier welkom.

Een huis zoals Reakiro is uniek in België. We integreren 4 pijlers in het project: de herstelvisie, de presentiebenadering, de existentiële pijler en de palliatieve benadering. De rode draad doorheen de 4 benaderingen is het open, onbevangen beluisteren van het verhaal van de ander en het oprecht aansluiten bij zijn of haar noden. Vergelijk het met de nieuwsgierigheid van een kind.

Via een tweesporenbeleid streven we naar een grondige uitklaring van de euthanasieaanvraag én zoeken we herstelgericht naar wat er nog aan levenshoop aanwezig is, hoe klein ook. Op die manier hopen we dat iemand aan het eind van de rit echt een balans kan opmaken en van daaruit of bewust kiest om het leven een nieuwe kans te geven of even bewust beslist om met de euthanasie door te gaan.

Ann Callebert & Luc Bemelmans
  • Ann Callebert is psycholoog en ervaringsdeskundige 
  • Luc Bemelmans is coördinator

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte