Zoeken

Onze visie op euthanasie

Euthanasie. Het is een thema dat met de regelmaat van de klok in de media komt. Een complex en delicaat thema waar we zorgvuldig mee willen en moeten omspringen. Dat is niet anders in onze organisatie.

Als organisatie bieden wij zorg en onderwijs aan mensen van bij de geboorte tot aan het levenseinde. Dagelijks zijn wij in gesprek met mensen over hun toekomst maar ook over hun kwetsbaarheden, pijn en onzekerheden. Soms komt daarbij een vraag naar euthanasie. Binnen geestelijke gezondheidszorg gaat het dan over mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Wij vinden het belangrijk om hierover het ethische gesprek aan te gaan met elkaar, met de overheid en met zij die op onze zorg een beroep doen. 

Momenteel bekijken we de gevolgen van de wet tot wijziging van de euthanasiewetgeving betreffende euthanasie d.d. van 15.03.20 (B.S. 23.03.20) op onze visietekst. We willen hiervoor de nodige tijd nemen om ook samen met een aantal andere actoren in de gezondheids- en welzijnssector na te gaan welke het best mogelijke antwoord is dat we kunnen bieden aan patiënten of bewoners met een euthanasieverzoek als gevolg van deze wetswijziging.

ZIT JE ZELF MET VRAGEN?

Mensen die omwille van ondraaglijk psychisch lijden aan euthanasie denken, kunnen binnenkort (de opening werd uitgesteld door de coronacrisis) terecht bij Reakiro in Leuven, het eerste project met deze finaliteit wereldwijd. Het is een project opgestart in samenwerking met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven en de initiatieven voor beschut wonen Walden en De Hulster. Met respect voor hun keuze begeleidt Reakiro patiënten in hun zoektocht tussen leven en dood, tussen verlies van perspectief en de weg van hoop en herstel. Ook mensen zonder euthanasievraag die worstelen met levenszinvragen of een aanhoudend verlangen naar de dood, kunnen bij Reakiro terecht. Reakiro is een inloophuis dat opvang en informatie aan patiënten en hun naasten biedt, maar ook groeps- en individuele begeleiding. Meer info op www.reakiro.be

VOOR PERS

Voor vragen of toelichtingen over dit thema kan je terecht bij Raf De Rycke, voorzitter organisatie Broeders van Liefde

raf.de.rycke@broedersvanliefde.be 

Image
Image
Reakiro Broeders van Liefde
Ann Callebert & Luc Bemelmans
"Ca. 200 mensen per jaar starten een euthanasieaanvraag als gevolg van een ernstige psychiatrische diagnose. Reakiro ontvangt momenteel al ongeveer een kwart van deze mensen. Mensen komen bij ons terecht na doorverwijzing van een huisarts of een andere zorgverlener, of ze nemen zelf contact op ...

Gerelateerde artikels

Hoe kunnen we tegelijk het intimiderende chilling effect zoveel mogelijk ongedaan maken én toch voldoende openheid behouden voor legitiem voorbehoud van de arts tegen die druk van een patiënt?

Het was dus in de nasleep van de Wet op de euthanasie dat een duidelijke vraag ontstond naar goede zorg voor psychiatrische patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Naar analogie met palliatieve zorg in de lichamelijke…

Het doel van dit artikel is de vraag naar de specificiteit van de psychiatrische verschijnselen in herinnering te brengen, die essentieel is in dit debat. Wij willen ook onderzoeken waaruit ‘het goed luisteren naar de patiënt’ bestaat. Wij denken…

Vanuit een brede achtergrond (fysiek, psychisch, sociaal, existentieel en spiritueel) en door het aangaan van een interpersoonlijke relatie met een persoon en zijn omgeving, is de psychiatrisch verpleegkundige vaak de meest beschikbare en nabije…

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte