Zoeken

Onze visie op euthanasie

Euthanasie. Het is een thema dat met de regelmaat van de klok in de media komt. Een complex en delicaat thema waar we zorgvuldig mee willen en moeten omspringen. Dat is niet anders in onze organisatie.

Als organisatie bieden wij onderwijs en zorg aan mensen uit heel de samenleving, van bij de geboorte tot aan het levenseinde. Dagelijks gaan wij met mensen in gesprek, zowel over hun mogelijkheden en hun toekomstperspectieven,  als over hun kwetsbaarheden, pijn en onzekerheden.  

Bij alle zorg voor het leven en de levenskwaliteit, komt soms een vraag naar euthanasie. Binnen de geestelijke gezondheidszorg gaat het dan over mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Wij vinden het belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk met henzelf en hun vraag om te gaan.   Tegelijk willen het ethische gesprek hierover voortzetten met onze medewerkers, met de overheid en met wie op onze zorg een beroep doen.

Onze omgang met ‘euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie’ legden we vast in een visietekst. Daarin houden we rekening met diverse wettelijke verplichtingen en voorwaarden, zoals ze in ons land gelden.

Bottom line is dat we naast het ‘traject van het euthanasieverzoek’ ook blijvend inzetten op het ‘traject van het levensperspectief’. In 2020 startten we daarom met verschillende partners waaronder de KU Leuven het pilootproject ‘Reakiro’ in Leuven op. Het is een opvang- en zorgmodel waar mensen met allerlei vragen rond levenseinde laagdrempelig terecht kunnen. Het project dient momenteel als basis voor wetenschappelijk onderzoek ‘op het terrein’. In dit onderzoek zal het opvang- en zorgmodel vanuit diverse perspectieven (medisch, ethisch, sociaal, existentieel, …) getoetst en ondersteund worden.

We zijn er van overtuigd dat dit pilootproject een positieve bijdrage zal leveren aan het complexe en delicate maatschappelijk debat over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale

Over de resultaten van het onderzoek houden we je op deze pagina op de hoogte.

ZIT JE ZELF MET VRAGEN?

Mensen die omwille van ondraaglijk psychisch lijden aan euthanasie denken, kunnen binnenkort (de opening werd uitgesteld door de coronacrisis) terecht bij Reakiro in Leuven, het eerste project met deze finaliteit wereldwijd. Het is een project opgestart in samenwerking met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven en de initiatieven voor beschut wonen Walden en De Hulster. Met respect voor hun keuze begeleidt Reakiro patiënten in hun zoektocht tussen leven en dood, tussen verlies van perspectief en de weg van hoop en herstel. Ook mensen zonder euthanasievraag die worstelen met levenszinvragen of een aanhoudend verlangen naar de dood, kunnen bij Reakiro terecht. Reakiro is een inloophuis dat opvang en informatie aan patiënten en hun naasten biedt, maar ook groeps- en individuele begeleiding. Meer info op www.reakiro.be

VOOR PERS

Voor vragen of toelichtingen over dit thema kan je terecht bij Raf De Rycke, voorzitter organisatie Broeders van Liefde

raf.de.rycke@broedersvanliefde.be 

Image
Image
Reakiro Broeders van Liefde
Ann Callebert & Luc Bemelmans
"Ca. 200 mensen per jaar starten een euthanasieaanvraag als gevolg van een ernstige psychiatrische diagnose. Reakiro ontvangt momenteel al ongeveer een kwart van deze mensen. Mensen komen bij ons terecht na doorverwijzing van een huisarts of een andere zorgverlener, of ze nemen zelf contact op ...

Gerelateerde artikels

Hoe kunnen we tegelijk het intimiderende chilling effect zoveel mogelijk ongedaan maken én toch voldoende openheid behouden voor legitiem voorbehoud van de arts tegen die druk van een patiënt?

Het was dus in de nasleep van de Wet op de euthanasie dat een duidelijke vraag ontstond naar goede zorg voor psychiatrische patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Naar analogie met palliatieve zorg in de lichamelijke…

Het doel van dit artikel is de vraag naar de specificiteit van de psychiatrische verschijnselen in herinnering te brengen, die essentieel is in dit debat. Wij willen ook onderzoeken waaruit ‘het goed luisteren naar de patiënt’ bestaat. Wij denken…

Vanuit een brede achtergrond (fysiek, psychisch, sociaal, existentieel en spiritueel) en door het aangaan van een interpersoonlijke relatie met een persoon en zijn omgeving, is de psychiatrisch verpleegkundige vaak de meest beschikbare en nabije…

Naar aanleiding van de publicatiedatum van de euthanasiewet op 22 juni 2002, precies 20 jaar geleden, schreef Raf De Rycke, voorzitter van de Organisatie Broeders van Liefde, dit opiniestuk dat werd gepubliceerd in De Morgen.

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte