Zoeken

Onze visie op euthanasie

Euthanasie. Het is een thema dat met de regelmaat van de klok in de media komt. Een complex en delicaat thema waar we zorgvuldig mee willen en moeten omspringen. Dat is niet anders in onze organisatie.

Als organisatie bieden wij zorg en onderwijs aan mensen van bij de geboorte tot aan het levenseinde. Dagelijks zijn wij in gesprek met mensen over hun toekomst maar ook over hun kwetsbaarheden, pijn en onzekerheden. Soms komt daarbij een vraag naar euthanasie. Binnen geestelijke gezondheidszorg gaat het dan over mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Wij vinden het belangrijk om hierover het ethische gesprek aan te gaan met elkaar, met de overheid en met zij die op onze zorg een beroep doen. 

Sinds september 2018 is er onze visietekst over psychisch lijden in een niet-terminale situatie, ontstaan uit een brede ethische reflectie met heel veel mensen, medewerkers en broeders. Op deze pagina bundelen we naast die visietekst ook een aantal andere publicaties en verduidelijken we ook een aantal termen. 

​ETHISCHE VISIETEKSTEN VOOR DE GROEP BROEDERS VAN LIEFDE IN BELGIË

Visie van de groep Broeders van Liefde in België op euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie, september 2018

ZIT JE ZELF MET VRAGEN?

Mensen die omwille van ondraaglijk psychisch lijden aan euthanasie denken, kunnen binnenkort (de opening werd uitgesteld door de coronacrisis) terecht bij Reakiro in Leuven, het eerste project met deze finaliteit wereldwijd. Het is een project opgestart in samenwerking met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven en de initiatieven voor beschut wonen Walden en De Hulster. Met respect voor hun keuze begeleidt Reakiro patiënten in hun zoektocht tussen leven en dood, tussen verlies van perspectief en de weg van hoop en herstel. Ook mensen zonder euthanasievraag die worstelen met levenszinvragen of een aanhoudend verlangen naar de dood, kunnen bij Reakiro terecht. Reakiro is een inloophuis dat opvang en informatie aan patiënten en hun naasten biedt, maar ook groeps- en individuele begeleiding. Meer info op www.reakiro.be

VOOR PERS

Voor vragen of toelichtingen over dit thema kan je terecht bij Raf De Rycke, voorzitter organisatie Broeders van Liefde

raf.de.rycke@broedersvanliefde.be 

Image
Image
Raf de Rycke
Hij schopte het van leerkracht in Sint-Laurens tot voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde. Al meer dan 50 jaar is Raf De Rycke een vaste waarde in de non-profitsector in ons land. Maar aan ophouden denkt hij nog niet. “Je wordt pas oud als je je idealen verliest.”

Gerelateerde artikels

Hoe kunnen we tegelijk het intimiderende chilling effect zoveel mogelijk ongedaan maken én toch voldoende openheid behouden voor legitiem voorbehoud van de arts tegen die druk van een patiënt?

Deze tekst formuleert de visie van de groep Broeders van Liefde in België op euthanasie bij psychisch lijden van patiënten met een psychiatrische aandoening in een niet-terminale situatie. De tekst is gebaseerd op de voortschrijdende reflectie en…

Het was dus in de nasleep van de Wet op de euthanasie dat een duidelijke vraag ontstond naar goede zorg voor psychiatrische patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Naar analogie met palliatieve zorg in de lichamelijke…

Het doel van dit artikel is de vraag naar de specificiteit van de psychiatrische verschijnselen in herinnering te brengen, die essentieel is in dit debat. Wij willen ook onderzoeken waaruit ‘het goed luisteren naar de patiënt’ bestaat. Wij denken…

Vanuit een brede achtergrond (fysiek, psychisch, sociaal, existentieel en spiritueel) en door het aangaan van een interpersoonlijke relatie met een persoon en zijn omgeving, is de psychiatrisch verpleegkundige vaak de meest beschikbare en nabije…

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte