Zoeken

"We geven kinderen een warme thuis, waar ze op eigen tempo naar school toe kunnen groeien."

Het kindcentrum bestaat uit Het Wondernest, waar kinderen van 0 tot 4 jaar terechtkunnen en de lagere school De Wonderboom. Het kinderdagverblijf en de school vloeien er in elkaar over. In Vlaanderen is er enkel in Brugge nog een soortgelijk kindcentrum.

Het is 8.25 uur, de bel gaat, je moet op school zijn en de poort gaat dicht. Best lastig voor een kind van 2,5 jaar. Maar zo zit ‘ons systeem’ vandaag in elkaar. Ben je 2 jaar, dan hoor je in een crèche. Ben je 2,5 jaar, dan wordt je op school verwacht. Die opdeling wringt. En dus zien we het al te vaak: sommige kinderen gaan wel naar de crèche, maar worden niet  naar de peuterklas gebracht eens ze 2,5 jaar zijn. Dat willen wij voorkomen. In je eerste 5 levensjaren wordt alles vastgelegd. Je hersenontwikkeling, je sociale vaardigheden, je manier van communiceren. Dat is wetenschappelijk bewezen. En dus doorbreken we ‘het systeem’. Wij willen de banden tussen onderwijs en welzijn, waar kinderdagverblijven deel van uitmaken, nauwer aanhalen. We openen een crèche en verweven de werking ervan met die van de school. Geen bel, maar een flexibele toegang. Geen gesloten poort, maar een open onthaal. Een warme thuis, waar kinderen van 0 tot 4 jaar op eigen tempo naar school toe kunnen groeien. Zonder dat ze het zelf merken. De kinderen beginnen en eindigen de dag in de crèche. Zo krijgen ze de kans om de schoolomgeving apart te verkennen. Peuters die nog een middagdutje nodig hebben, kunnen slapen. Kinderen die meer uitdagingen wensen, sluiten aan bij een activiteit in de klas. Maar alles gebeurt in dezelfde warme omgeving. De ouders worden uitgenodigd om bij ons aanwezig te zijn. We denken samen met hen na over de ontwikkeling van hun kind en betrekken hen bij onze werking. We investeren bewust in een goede vertrouwensband. Want we werken met hun kostbaarste bezit en ons doel is hetzelfde: hun kind zo ver mogelijk te brengen. Daarvoor slaan we de handen in elkaar, onderwijs en welzijn. We zijn 1 geheel, 1 team. Het educatieve van het kleuteronderwijs en de pedagogische en verzorgende elementen uit de kinderopvang versterken elkaar. Dat is inspirerend. En zo worden niet alleen de kinderen, maar ook het team sterker.

Evelien Jacobs, Bouchra Rochdi, An Vanhoef en Jana Melis

Elien Jacobs, Bouchra Rochdi, An Vanhoef en Jana Melis werken in het kindcentrum Sint-Paulus in Gent.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte