Zoeken

Wij zijn de lijm tussen de 'zorgwekkende zorgmijder' en de reguliere hulpverlening

Het Eigen Kracht Wonen team (EKWo) probeert, op allerlei creatieve manieren, contact te krijgen met de zogenaamde ‘’zorgwekkende zorgmijders’’. Dit is niet altijd even gemakkelijk omdat de medewerkers zich in meer of mindere mate ongevraagd komen aanbieden. Gesprekken via de brievenbus, boze reacties en gesloten voordeuren zijn voor hen niet vreemd. Als teamcoördinator hoor ik regelmatig wat mijn collega’s allemaal uit de kast moeten halen om binnen te mogen komen. Zij moeten zichzelf en hun diensten in zekere zin ‘verkopen’ aan de voordeur. Ik ben ervan overtuigd dat ze niet zullen misstaan in een ‘sales job’, mochten ze ooit een carrièreswitch ambiëren.

Het team ontvangt aanmeldingen vanuit sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen binnen de zorgregio van het netwerk Reling. Huurbegeleiders raken namelijk vaak nog binnen waar niemand anders (meer) mag komen. Zij melden huurders aan waarbij zij een ‘niet pluis gevoel’ hebben en hem of haar niet gemotiveerd krijgen voor het zoeken naar hulp. In de regel gaat het over personen die thuis of op straat in de war zijn, te veel middelen gebruiken, niet voor zichzelf kunnen zorgen, vervreemden van hun omgeving, geïsoleerd leven, eenzaam kunnen zijn en soms voor veel onmacht en overlast in de omgeving zorgen.

Anne de Vries

is teamleider bij EKWo (Eigen Kracht Wonen), een team binnen Netwerk RELING dat als doel heeft contact maken, indicatiestelling en mensen naar de reguliere hulpverlening leiden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte