Zoeken

Image
Yves Demaertelaere

Yves Demaertelaere

Sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs - Bestuurder
Image
Kris Van Landeghem

Kris Van Landeghem

Adjunct-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs
Image

Lieven Hendrickx

Stafmedewerker financiën
Image

Peter De Deyn

Stafmedewerker IT
Image
Isabelle D'haeyer

Isabelle D’haeyer

Stafmedewerker

Pedagogische begeleiding

Image

Erik Devlies

pedagogisch begeleider effectieve (digitale) didactiek
Image

Tine Roobrouck

Pedagogisch begeleider effectieve (digitale) didactiek
Image
Catherine Van Nevel

Catherine Van Nevel

Schoolbegeleider wetenschappelijke vakken
Image
Ewan Claeyssens

Ewan Claeyssens

Schoolbegeleider lager onderwijs
Image
Katelijn Detand

Katelijn Detand

Schoolbegeleider
Image
Raf Missorten

Raf Missorten

Begeleider met coördinerende opdracht gewoon onderwijs
Image
Soraya Fret

Soraya Fret

Schoolbegeleider kleuteronderwijs
Image
Veronique De Kock

Veronique De Kock

Schoolbegeleider kleuteronderwijs

Stuurgroep godsdienst

Image

Pieter Busschaert

Inspecteur-begeleider adjutor katholieke godsdienst
Image

Dorien Veltens

Inspecteur-begeleider adjutor katholieke godsdienst
Image
Inse Van Rossem

Inse Van Rossom

inspecteur-begeleider co-adjutor katholieke godsdienst

SECTORVERANTWOORDELIJKEN EN GEMANDATEERDEN

Vanuit de Raad van Bestuur krijgen de sectorverantwoordelijke Yves Demaertelaere en adjunct-sectorverantwoordelijke Kris Van Landeghem een mandaat om het schoolbestuur te vertegenwoordigen in allerhande vergaderingen met betrekking tot de sector onderwijs.

Dat kan zijn:

 • vergaderingen van de LOC's (lokale onderhandelingscomités met afgevaardigden van werkgevers en werknemers);
 • vergadering van de participatieraden (overlegorgaan met afgevaardigden van schoolbesturen, ouders, personeel en socio-culturele verenigingen);
 • vergaderingen van de comités van schoolbesturen van de scholengemeenschappen;
 • vergaderingen van het OCSG (OverlegComité ScholenGemeenschap met gemandateerden van werkgevers en werknemers);
 • vergaderingen van de PRSG (ParticipatieRaad ScholenGemeenschap met gemandateerden van schoolbesturen, oudercomités, personeel en socio-culturele verenigingen);
 • vergaderingen van de diocesane comités van schoolbesturen;
 • vergaderingen met het bestuur van het katholiek onderwijs in Brussel (de Guimardstraat) als afgevaardigden van de Hogere Oversten;
 • vergaderingen met het Ministerie van Onderwijs;
 • ...

DIRECTIETEAMS

In elke school neemt een directieteam het dagelijks beleid van de Raad van Bestuur over. Elke directie houdt regelmatig contact met het schoolbestuur en op die manier wordt een goede samenwerking op alle vlakken verzekerd. De namen van de lokale directieteams vind je bij de scholen zelf. (basisonderwijs en secundair onderwijs)

Omwille van de omvang van het aantal leerlingen heeft het schoolbestuur ook recht op een 'algemeen directeur', die een financiële tegemoetkoming daarvoor krijgt van de Vlaamse regering, maar geen vrijstelling om die functie echt waar te maken. Yves Demaertelaere is benoemd tot algemeen directeur van alle scholen en internaten van de Broeders van Liefde. Zijn taken zijn onder meer:

 • meewerken aan de coördinatie tussen de verschillende onderwijsniveaus (gewoon en buitengewoon kleuter, lager en secundair onderwijs);
 • het schoolbestuur bijstaan, ondersteunen bij de voorbereiding van de directievergaderingen;
 • het schoolbestuur ondersteunen in zijn pedagogisch beleid;
 • het schoolbestuur extern kunnen vertegenwoordigen;
 • het opvoedingsproject van het schoolbestuur ondersteunen bij integratie aan de basis;
 • een brugfiguur zijn tussen directies en schoolbestuur.

SCHOOLBESTUUR

De vzw Organisatie Broeders van Liefde is het schoolbestuur van alle scholen van Broeders van Liefde. Het schoolbestuur (vroeger ook wel 'inrichtende macht' genoemd) draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de scholen. Het schoolbestuur organiseert het onderwijs, werft personeel aan, kent attesten, getuigschriften en diploma's toe. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft werkingstoelagen per school; hier staat controle en toezicht van de overheid tegenover. Voor het dagelijkse beleid is de lokale schooldirectie verantwoordelijk. Meer dan 50 scholen en 3 internaten hebben een zelfde schoolbestuur:

vzw Organisatie Broeders van Liefde
Stropstraat 119
99000 Gent
tel. 09 221 45 45

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte