Zoeken

Scholen slim organiseren

De leerkracht die 'soloslim' voor zijn klas staat is niet meer van deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen is te complex geworden om nog alleen te doen. De instroom van leerlingen,   studenten en cursisten is heel divers en de omgeving waarin de school opereert is continu in verandering en stelt voortdurend nieuwe eisen. De draagkracht van de schoolmedewerker   staat onder druk, maar evenzeer de draaglast.

 Wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs nood heeft aan een andere organisatiestructuur. De bureaucratische hiërarchische onderwijsorganisatie heeft zijn tijd gehad. Vandaag is er nood   aan een flexibele onderwijsorganisatie met multidisciplinaire teams, die samenwerken voor een vaste groep van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen. Dit boek is het resultaat   van vele intervisies en lerende netwerken van onderwijsinstellingen die gestart zijn om visiegedreven hun school te reorganiseren. Het richt zich in eerste instantie tot diegenen die de   beslissingen nemen in scholen, scholengroepen en koepels en netten: schooldirectie, schoolbestuur, kaderfuncties ... En verder tot al wie interesse heeft in de organisatie van de school:   pedagogische begeleidingsdiensten, leerkrachten, ouders, vakorganisaties, lerarenopleidingen, diensten voor leerlingenbegeleiding, overheidsdiensten. 

 

 

 

 

Op grote schaal scholen slim organiseren

Dit boek neemt je mee op deze weg naar verandering. Ver weg van bureaucratie en logge structuren inspireert het om alle betrokkenen met plezier te laten samenwerken. Schaalvergroting is een hot item, ook in het onderwijs. Het benadrukt dat schaalvergroting in eerste instantie gaat over beter onderwijs voor leerlingen en meer professionalisme voor leerkrachten. Zullen scholen wel snel genoeg kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen? En zullen leerkrachten en leerlingen er zich thuis voelen? Het is dus veel meer dan een zoeken naar meer efficiëntie. Wel geeft het boek aan hoe je over scholen heen slim kan organiseren. Het nodigt je uit om de bestaande grenzen van de scholen te doen vervagen en op zoek te gaan naar onafhankelijke entiteiten waar leerlingen op maat en gedurende meerdere jaren flexibele leertrajecten kunnen volgen. Daarbinnen kan je op een slimme manier teams bouwen met een duidelijke opdracht en eigen bevoegdheden om die vele uitdagingen voor hun leerlingen aan te pakken.

Dit boek wil inspiratie geven om schaalvergroting en samenwerking over de scholen heen aan te pakken. Het is cruciaal om iedereen die het aanbelangt hierbij actief te betrekken. Het veranderproces is participatief, transparant, iteratief en stimuleert iedereen om initiatief te nemen. Het wil iedereen goesting geven om er zijn schouders onder te zetten. De schaalvergroting leidt tot een netwerkorganisatie waar het leiderschap is gedeeld. Onafhankelijke entiteiten, autonome teams, ondernemende medewerkers die initiatief nemen en netwerkpartners die mee participeren. Ook de leerling wordt uitgenodigd om mee de regie van zijn leerproces op te nemen.
Leidinggevenden worstelen met zo’n model. Ze weten niet goed welke houding ze hier tegenover moeten aannemen. Het gaat ook in tegen het hiërarchisch en controlerende leiderschap dat ze gewoon zijn. Sommigen vervallen in het andere uiterste ‘louter toekijken en hopen dat er iets gebeurt’. Dit boek geeft het belang aan van overtuigde leiders die met visie, waarden en vertrouwen iedereen meenemen in de schaalvergroting. Het schetst hoe het leiderschap evolueert naar een team van leiders die als rolmodel hun leiderschap delen. Samen zijn ze de morele autoriteit van de school en creëren ze de condities waardoor ook teams kunnen leiden.

AUTEURS 

De boeken werden geschreven door onze collega  Yves Demaertelaere en Tom van Acker. 

  • Yves Demaertelaere is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en Profesioneel bestuurder – Sectorverantwoordelijke Gewoon Onderwijs en Algemeen Directeur van de onderwijsinstellingen Broeders van Liefde. Hij bekleedt tal van bestuursfuncties in onderwijs en geeft mee het onderwijsbeleid inhoud.
  • Tom Van Acker is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en projectleider bij Flanders Synergy. Hij is gespecialiseerd in het visiegedreven organiseren. Hij begeleidt de organisaties bij hun verandering en groei en creëert betrokkenheid bij medewerkers opdat zij bereid zouden zijn om steeds betere resultaten te leveren.

Wil jij je eigen exemplaar van het boek 'Scholen slim organiseren' of het boek 'Op grote schaal scholen slim organiseren'? Mail dan naar isabelle.dhaeyer@broedersvanliefde.be en zij helpt je met plezier verder. 

VRAGEN OVER DIT PROJECT? 

Yves Demaertelaere
yves.demaertelaere@broedersvanliefde.be
0496522856

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte