Zoeken

Wat als wij broeders er niet meer zijn?

Wat zal er dan gebeuren met ons erfgoed, onze gedachten, onze waarden en drijfveren? Hoe zorgen we ervoor dat die niet verloren gaan? En wie gaat er straks voor ons, de jongere broeders, zorg dragen? Zullen we samen in een rusthuis zitten? Zullen we een gemeenschap kunnen vormen? Of zullen we elk een kamer in een woon- en zorgcentrum hebben? En wie gaat er dan de mantelzorg opnemen? Ik heb er geen antwoord op, maar ik vertrouw. Ja, het doet pijn om de spirituele erfenis te zien tanen, maar ik zie tegelijk een heel sterke waardengedreven organisatie, die er expliciet voor koos om de woorden ‘Broeders van Liefde’ verder te dragen in hun naam. Dat wijst erop dat mensen onze traditie willen verderzetten. Neen, niet als broeder. Het is haast ondenkbaar dat er zich plots een nieuwe lichting zou melden en we hier in België weer met een jonge congregatie zouden starten. Daarin ben ik realistisch. Onder die ‘mensen’ versta ik veeleer medewerkers van Broeders van Liefde, maar ook externen. Ik sluit niemand uit. We zullen ruim moeten denken. Open minded, zoals we altijd geweest zijn. Mensen zoeken, aanspreken, inlichten, vormen. En dan zijn we vertrokken. Geïnspireerd en verbonden. Ook na 2030.

Broeder Veron Raes

Onze organisatie in 2030

Kan je een organisatie leiden zonder vooruit te denken? “De blik vooruit is essentieel voor elke organisatie”, stelt Raf De Rycke. Maar als we Koen Oosterlinck vragen waar hij wil dat de organisatie Broeders van Liefde in 2030 staat, moet hij toch even nadenken. 10 jaar vooruitblikken is voor een realist als hij niet evident. “Vooruit kijken en plannen is belangrijk, maar je mag jezelf daar ook niet in verliezen. Iedere nieuwe dag is de belangrijkste.” Een interview over leven in het nu en de uitdagingen en dromen voor de toekomst van onze organisatie.

Lees hier het interview met Raf De Rycke en Koen Oosterlinck

"We moeten erover waken dat we niet evolueren naar een duaal zorg- en onderwijssysteem. Dan krijg je scholen voor kansarmen en scholen voor rijken."

 

- Raf De Rycke -

Samen werken we aan de zorg, het onderwijs en de sociale economie van de toekomst.

We bevinden ons aan de voet van een decennium dat begon met een coronacrisis, maar waarvan we niet weten hoe het allemaal zal eindigen en dus mogen we dromen en plannen maken. Lees hieronder de interviews met Petra Matthys (sectorcoördinator sociale economie), Yves Demaertelaere (sectorverantwoordelijke onderwijs), Nicolas Vandeweerd (sectorverantwoordelijke welzijn) en Stefan van Sevecotte (sectorverantwoordelijke zorg).

Image

2030: dromen, durven, doen

Hoe wij kijken naar de toekomst

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte