Zoeken

Image
Petra De Sutter
Gerenommeerd fertiliteitsarts, moeder, politicus voor Groen, echtgenote, hoogleraar wetenschapper, transvrouw, kliniekhoofd aan de afdeling reproductieve geneeskunde aan het UZ Gent en sinds vandaag ook Minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven: in Petra De Sutter schuilt een duizendpoot ...
Image
Anne de Vries
Het Eigen Kracht Wonen team (EKWo) probeert, op allerlei creatieve manieren, contact te krijgen met de zogenaamde ‘’zorgwekkende zorgmijders’’. Dit is niet altijd even gemakkelijk omdat de medewerkers zich in meer of mindere mate ongevraagd komen aanbieden. Gesprekken via de brievenbus, boze ...
Image
Stel je even in de plaats van een groep vluchtelingen. Geen onderdak. Geen job. Geen netwerk. Een stresserende en slopende asielprocedure en een huizenhoge taalbarrière. Doe daar nog een psychiatrische kwetsbaarheid bovenop en dan weet je: dit zijn de meest kwetsbare mensen onder de kwetsbaren. Als ...
Image
Ik voel me Marokkaan, Belg, moslim, Gentenaar, Berber, Vlaming, man, Europeaan en zo kan ik nog wel even doorgaan. In Gent heeft bijna 35% van de inwoners een allochtone afkomst. Ik stel me dan de vraag: Hoe kunnen we in onze Westerse hulpverlening voeling krijgen met de dogma’s, gewoontes en ...
Image
Annelies Lasseel
De Vlier is een initiatief beschut wonen in Zelzate en nauw verbonden met P.C. Sint-Jan-Baptist. Het initiatief is voor mensen met een psychiatrische achtergrond een eerste stap naar reïntegratie in de maatschappij. Annelies is een van de begeleiders “Ik word dagelijks geconfronteerd met het feit ...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte