Zoeken

vrijheid en vrijheidsbeperking

Wat zijn goeie afspraken in een leefgroep? Wanneer is een goed moment om van een gesloten naar een halfopen afdeling te verhuizen? Hoe zorg je dat geïnterneerde patiënten toch contact houden met hun familie en met de buitenwereld? Wat als iemand weigert zijn medicatie in te nemen? Wanneer is afzondering de laatste optie om iemand tegen zichzelf te beschermen en hoe zonder je iemand op een waardige manier af? Wat als iemand zelf wil beslissen over zijn levenseinde en hoe ga je daarmee om? Wat is een goed klasmanagement en welke regels helpen om leren te stimuleren bij kinderen en jongeren? Wat is fixatie en hoe komen we tot fixatieluwe zorg? Al dit soort vragen bepalen de vrijheid en de vrijheidsbeperking van mensen en daarover gaan wij elke dag in dialoog met hen. 

Elke dag bieden wij zorg en onderwijs aan goed 40.000 jongeren, volwassen en ouderen. En waar mensen samen zijn, worden automatisch afspraken gemaakt. Over het leefklimaat, over therapie, over bezoek en uitstappen, over intimiteit, privacy, geld, noem maar op. Bovendien wonen veel bewoners of patiënten samen onder hetzelfde dak, met hun beperking of met hun psychiatrische kwetsbaarheid. Soms worden vrijheden ingeperkt om een moeilijke periode door te komen. Je laten opnemen voor een verslavingsproblematiek, houdt bijvoorbeeld automatisch in dat je bewegingsvrijheid voor een tijdje wordt ingeperkt om die daarna geleidelijk aan weer te laten toenemen eens de verslaving beter onder controle is. Vrijheid en vrijheidsbeperking zijn dus zaken waar we voortdurend over nadenken en over in dialoog gaan. Met collega's, maar vooral met de bewoners of cliënten zelf. Zodat zij de regie van hun weg naar herstel zoveel mogelijk zelf in handen hebben en maximale levenskwaliteit ervaren. Lees hier getuigenissen en artikels over vrijheid en vrijheidsbeperking. 

Onze visie? 

In de geestelijke gezondheidszorg en welzijn behoort vrijheidsbeperking tot de belangrijkste ethische problemen. Cliënten en bewoners ervaren vrijheidsbeperking als een beknotting van autonomie en veelal ook als een traumatisch gebeuren, zeker als dit gebeurt zonder hun toestemming of ondanks hun verzet. Ook wij als hulpverleners worstelen ermee. Het raakt ons in ons mens-zijn, in onze vrijheid en verantwoordelijkheid en in ons eigen waardenpatroon. Veelal komen we in een spanningsveld terecht tussen een pragmatische aanpak en een moreel aanvoelen. Het is belangrijk dat we daarover ethisch reflecteren en doelgericht handelen vanuit onze waarden. Deze adviezen van de begeleidingscommissie ethiek willen daarbij een houvast bieden.

Klik hier om het advies voor geestelijke gezondheidszorg te lezen. 

Klik hier om het advies voor orthopedagogische zorg te lezen. 

 

Image
Annemie en Edith
Hoewel we werken met mensen die een acute crisisfase doormaken, is Vadem een open afdeling, een intensieve dienst zonder gesloten deur. Dat is mogelijk door de opschaling van zorg. Op de afdeling Vadem bieden wij aan familieleden van patiënten de mogelijkheid om te overnachten op onze afdeling. Op ...
  • 0
  • 1

Gerelateerde artikels

In de geestelijke gezondheidszorg behoort vrijheidsbeperking tot de belangrijkste ethische problemen. Cliënten ervaren vrijheidsbeperking als een beknotting van autonomie en veelal ook als een traumatisch gebeuren, zeker als dit gebeurt zonder…

Als er binnen de residentiële psychiatrie iets de gemoederen in beweging kan brengen, dan zijn het ongetwijfeld de horrorverhalen over alles wat te maken heeft met dwang, gedwongen opnames en isolatie, dat laatste al dan niet in combinatie met…

Wat is een ‘Advanced Practice Nurse’? Welke rollen kan een APN-er opnemen en hoe kunnen deze rollen geïntegreerd worden binnen de ons reeds gekende functies? En hoe vertaalt zich dit concreet op de werkvloer en binnen ons dagelijkse werk? …

De zorgvisie is geëvolueerd van een sterk gedragstherapeutische traditie naar een eerder holistische en integratieve ortho-agogische invalshoek. Een aantal gebeurtenissen in de periode 2009-2010 vormden de basis voor een verandering in visie…

Dit is een ethisch advies voor de sector geestelijke gezondheidszorg van de Broeders van Liefde. Dit advies werd opgesteld door de Begeleidingscommissie Ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg, onder redactie van Axel Liégeois,…

De benaming ‘safe garden’ lijkt zo evident voor ons concept dat ik het belangrijk vind om even stil te staan bij de letterlijke betekenis ervan. Volgens de Oxford English Dictionary betekent het woord safe ‘Protected from or not exposed to danger…

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte