Zoeken

Met dit advies wil de werkgroep ethiek in de geestelijke gezondheidszorg van de Broeders van Liefde het spanningsveld van waarden en normen tussen patiënt en hulpverlener in de psychiatrie verhelderen en aanduiden hoe…

Dit is een ethisch advies voor de sector geestelijke gezondheidszorg van de Broeders van Liefde. Dit advies werd opgesteld door de Begeleidingscommissie Ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg, onder redactie van Axel Liégeois, stafmedewerker…

Een belangrijke tendens in de hedendaagse psychiatrie is dat zorgverstrekkers interdisciplinair samenwerken. Met deze nota wil de werkgroep ethiek in de geestelijke gezondheidszorg bij de Broeders van Liefde hierover ethisch nadenken. Daarbij…

De zorgvisie is geëvolueerd van een sterk gedragstherapeutische traditie naar een eerder holistische en integratieve ortho-agogische invalshoek. Een aantal gebeurtenissen in de periode 2009-2010 vormden de basis voor een verandering in visie ten…

Voorzieningen worden steeds meer gevraagd om mee te werken met de media. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Patiënten, bewoners of cliënten kunnen gevraagd worden om het woord te nemen en/of in beeld te komen om hun verhaal en…

Ons land telt iets meer dan 4.000 geïnterneerde personen, van wie ongeveer 1.100 of 25% opgesloten zijn in penitentiaire instellingen. De interneringsproblematiek is nooit ver uit het nieuws. De media schuwen de berichten – vaak met een…

We zien het ziekenhuis als een organisatie die grofweg twee functies verenigt: enerzijds het verstrekken van zorg, en anderzijds het bieden van hoteldiensten, te vatten onder eten en slapen, of catering en verblijf. Die opdeling doet zich in…

‘Beter worden doe je thuis’: onder dat motto stelde een Nederlandse voortrekker van de vermaatschappelijking van zorg enige jaren geleden de beweging voor.  De slogan is ondertussen wijd opgepikt. Maar er is iets in de formulering dat me dwars…

Dit jaar bestaat de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke een kwart eeuw. Die verjaardag moeten we niet echt aangrijpen om de wet te vieren, maar wel om een dringende hervorming aan Justitie en…

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte