Zoeken

Gerelateerde artikels

In welzijn en onderwijs verzamelen we veel persoonsgegevens. We delen deze gegevens met de persoon met ondersteuningsvraag, maar ook met andere betrokken partijen, zoals de naastbetrokkenen, andere beroepskrachten en derden. Het uitwisselen van…

Personen met een ernstig tot diep verstandelijke en/of meervoudige beperking ervaren hun omliggende wereld vanuit het hier en nu. De wereld is wat zij voelen, zien en horen, ze ervaren alles lichaamsgebonden. Ook zij willen in contact treden met…

Eén van de kernproblemen in de relatie tussen begeleiders en personen met een handicap is het omgaan met vrijheid en dwang: hoe kunnen we zoveel mogelijk de vrijheid van de persoon met een handicap respecteren en…

De werkgroep ethiek in de ortho(ped)agogische wil de begeleiders en de directies uitnodigen om aan de hand van dit advies kritisch na te denken over en om te gaan met het seksueel gedrag van personen met een handicap.…

De werkgroep ethiek in de ortho(ped)agogische zorg bij de Broeders van Liefde ziet de mens met een handicap als een volwaardige persoon die ook als volwaardig burger, net als elke andere burger, zelf zijn of haar leven vorm én…

Met dit advies wil de visiegroep ethiek een houvast bieden bij het omgaan met verantwoordelijkheid in de voorzieningen voor welzijn en de scholen voor buitengewoon onderwijs van de Broeders van Liefde. We focussen…

Voorzieningen worden steeds meer gevraagd om mee te werken met de media. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Patiënten, bewoners of cliënten kunnen gevraagd worden om het woord te nemen en/of in beeld te komen om hun verhaal en…

Met dit advies wil de visiegroep ethiek een ethisch houvast bieden bij het omgaan met de nieuwe media. Hierbij kiest de visiegroep voor het perspectief van de personen met een beperking: de invalshoek van de medewerkers en de organisatie komt…

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte